10 tysięcy złotych za utracone prawo do węgla. Wkrótce rusza nabór wniosków

Z kraju

Premier: zależność Polski od węgla malejetvn24
wideo 2/4

Od wtorku 22 stycznia będzie można składać wnioski o 10-tysięczne rekompensaty za utracone prawo do bezpłatnego węgla. Uprawnienie do tego świadczenia ma ponad 24 tysiące osób, którym w przeszłości odebrano deputat węglowy - głównie wdowy i sieroty po górnikach.

Wnioski będą przyjmowane w dni robocze od najbliższego wtorku do 23 kwietnia br. w 18 punktach, uruchamianych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń (SRK), Jastrzębską Spółkę Węglową, Tauron Wydobycie i Lubelski Węgiel Bogdanka. Wypłaty świadczenia rozpoczną się z początkiem czerwca tego roku. W czwartek na stronie internetowej Ministerstwa Energii zamieszczone zostały szczegółowe informacje dla osób uprawnionych do rekompensat - dostępny jest m.in. wzór wniosku o rekompensatę oraz wzór oświadczenia, wymaganego przy składaniu wniosku. Wkrótce informacje na ten temat mają pojawić się także na stronach wszystkich spółek przyjmujących wnioski. Informacje w sprawie rekompensat będą również udzielane są za pośrednictwem infolinii i pocztą elektroniczną.

Dla kogo?

Na mocy wchodzącej we wtorek w życie ustawy rekompensaty przysługują m.in. wdowom, wdowcom i sierotom po pracowniku, emerycie lub renciście, mającym ustalone uprawnienie do renty rodzinnej, a także emerytom, emerytkom i rencistom pobierającym zamiast swojej emerytury lub renty świadczenie korzystniejsze po współmałżonku, oraz osobom przebywającym na świadczeniach przedemerytalnych, mającym ustalone uprawnienie do świadczenia przedemerytalnego. Rekompensata nie przysługuje osobom, które otrzymały świadczenie na podstawie poprzedniej ustawy o rekompensatach, przyjętej 12 października 2017 r. Osoby, które otrzymywały bezpłatny węgiel w Kompanii Węglowej, Katowickim Holdingu Węglowym oraz kopalni Kazimierz-Juliusz powinny złożyć wnioski w Spółce Restrukturyzacji Kopalń, a osoby korzystające wcześniej z węgla w spółkach Tauron Wydobycie, Bogdanka i JSW - we właściwych przedsiębiorstwach. Opracowana przez Ministerstwo Energii ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego wejdzie w życie 22 stycznia. Budżet państwa przeznaczy na jej realizację 240,8 mln zł. Ustawa została przyjęta przez Sejm 23 listopada ub.r., a 14 grudnia poparł ją Senat. Z rozwiązań zawartych w ustawie mogą skorzystać również osoby, które spóźniły się z wnioskami składanymi w 2017 i na początku 2018 r. w myśl poprzedniej ustawy, oraz te, których wnioski nie zostały zweryfikowane przed zakończeniem okresu wypłat z tamtej ustawy. Zgodnie z ustawą – podobnie jak w ustawie z 2017 roku – osoby ubiegające się o rekompensatę muszą złożyć oświadczenia, że nie wystąpią na drogę sądową w sprawie odebranego deputatu, a jeśli już wystąpiły – wycofać pozwy. Nie ma możliwości połączenia rekompensaty z jednoczesnym roszczeniem w sprawie deputatu w sądzie.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock