Ranking gospodarek cyfrowych. Polska wśród najgorszych

Tech

Premier: Polska wspiera podatek od firm cyfrowychTVN24 BiS
wideo 2/3

Polska zajęła 24. miejsce na 28 państw członkowskich w opublikowanym przez Komisję Europejską zestawieniu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Cyfrowa przepaść między liderami a pozostającymi w tyle zmniejsza się bardzo powoli.

Indeks, który publikowany jest przez Komisję co roku, mierzy postęp krajów członkowskich w kierunku społeczeństwa i gospodarki cyfrowej. Przedstawia on wyniki krajów w wielu dziedzinach – od łączności i umiejętności cyfrowych po informatyzację przedsiębiorstw i usług publicznych. Z zebranych danych wynika, że UE jako całość dokonuje postępu, ale nie jest on wystarczający, by dogonić globalnych liderów w tym zakresie. Wyzwaniem pozostają też spore różnice pomiędzy poszczególnymi państwami unijnymi.

Niewystarczający postęp

Za najbardziej ucyfrowione państwa uchodzą Dania, Szwecja, Finlandia i Holandia z wynikiem zbliżonym do 70 punktów (na 80 możliwych). W unijnym ogonie są: Rumunia, Grecja, Bułgaria, Włochy oraz Polska z rezultatami oscylującymi wokół 30 punktów. - Jako całość Unia Europejska robi postęp, ale jeszcze niewystarczający. W międzyczasie inne kraje i regiony na świecie poprawiają swoją pozycję szybciej. Z tego powodu powinniśmy inwestować więcej w cyfryzację - oświadczył w piątek wiceszef KE ds. jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip.

Sytuacja w Polsce

Pomimo częstszego korzystania z połączeń wideo, sieci społecznościowych i zakupów przez internet Polska spadła w rankingu, jeśli chodzi o używanie internetu. Poprawiła za to wyniki pod względem łączności i kapitału ludzkiego. Jednak w związku z poprawą sytuacji w innych krajach ostateczna pozycja w 2018 roku pozostała taka sama jak rok wcześniej. "Rozwój Polski w wymiarze łączności pozostaje niesymetryczny. Polska czyni powolne postępy w zakresie zasięgu stałych łączy szerokopasmowych, szczególnie na obszarach wiejskich, oraz pozostaje w tyle w porównaniu do dynamicznego rozwoju mobilnych usług szerokopasmowych" - podkreślono w raporcie. Z zestawienia wynika, że ultraszybki internet o prędkości co najmniej 100 Mbps jest dostępny dla co najmniej 58 proc. gospodarstw domowych w całej UE, a liczba abonamentów cały czas szybko rośnie. 15 proc. domów w skali Unii korzysta z ultraszybkich sieci szerokopasmowych - to dwa razy więcej niż przed dwoma laty i pięć razy więcej niż w 2013 r. KE wskazała, że w obszarze łączności w Polsce trudności dotyczą przede wszystkim uwarunkowań geograficznych, które sprawiają, że koszty rozbudowy sieci są wysokie. W szczególności wiele obszarów wiejskich nie jest atrakcyjnych dla operatorów. "Co więcej, władze lokalne często pobierają od operatorów telekomunikacyjnych wysokie opłaty za miejsca pod instalacje zlokalizowane na drogach, a to znacznie podnosi koszty ich utrzymania" - czytamy w raporcie.

Gorzej niż w UE

Słabe postępy dotyczą też wzrostu liczby Polaków mających co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe (47 proc.) oraz korzystających z internetu (73 proc.). Dla całej UE wartości te wynoszą odpowiednio 57 proc. i 81 proc. W Polsce jest coraz większe zainteresowanie stosowaniem technologii cyfrowej, o czym świadczy liczba użytkowników internetu, którzy napisali program komputerowy. Wzrosła ona z 2,6 proc. w 2016 r. do 4,12 proc. w 2017 r. (tegoroczny raport opiera się na danych z 2017 r.). To jednak wciąż mało w porównaniu z 7,17 proc. dla całej UE. Informatyka jest popularnym kierunkiem studiów nad Wisłą, co odzwierciedla rosnąca liczba absolwentów kierunków związanych z technologią, inżynierią i matematyką, przewyższająca poziom średni dla UE. Polacy nieco częściej niż obywatele większości krajów korzystają z internetu, żeby czytać wiadomości w sieci. Słabiej wypadają jednak, jeśli chodzi o oglądanie wideo na żądanie, bankowość czy zakupy. Gorzej niż w UE wygląda też sprawa elektronicznej wymiany informacji wśród przedsiębiorstw czy odsetek małych i średnich firm prowadzących sprzedaż internetową. W Polsce robiła to co 10. firma; w UE co szósta. Polacy są też w tyle, jeśli chodzi o składanie elektronicznych formularzy administracyjnych czy korzystanie z otwartych danych.

Autor: ps / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock