Ruch w chmurach obliczeniowych wzrośnie czterokrotnie do 2019 roku

Tech

ShutterstockRuch w chmurach obliczeniowych wzrośnie czterokrotnie do 2019 roku

Cisco prognozuje ponadczterokrotny globalny wzrost ruchu w chmurze w latach 2014-2019, z 2,1 do 8,6 zettabajtów (ZB) rocznie. Za trend odpowiada rosnąca liczba urządzeń mobilnych oraz Internetu Rzeczy, a także polarność chmury w sektorze biznesowym.

Ruch w chmurze to największa składowa całkowitego globalnego ruchu w centrach danych, który w omawianym okresie wzrośnie trzykrotnie, z 3,4 do 10,4 ZB rocznie. Ekwiwalentem takiej ilości danych byłoby prawie 7 bilionów filmów HD oglądanych online (2,5 godziny codziennego streamingu wideo w jakości HD przez całą populację świata w roku 2019 ).

Pięciokrotny wzrost

Cisco Global Cloud Index prognozuje pięciokrotny wzrost ruchu w chmurze w Europie Środkowej i Wschodniej w ciągu najbliższych 4 lat. Firma oceniła ponadto, że Polska spełnia wymogi obsługi zaawansowanych aplikacji w chmurze, zarówno wobec sieci przewodowych, jak i mobilnych. - Cisco Global Cloud Index zwraca uwagę na fakt, że chmura to coś znacznie więcej niż regionalny trend – to globalne, masowe narzędzie. Ruch w chmurze będzie według naszych prognoz rósł średnio o ponad 30 proc. rocznie w każdym regionie świata w ciągu najbliższych 5 lat - powiedział Grzegorz Dobrowolski z Cisco Poland. Cisco przewiduje, że Internet Rzeczy - sieć łącząca ludzi, procesy, dane i przedmioty - może mieć istotny wpływ na wzrost ruchu w centrach danych i chmurze. Rosnąca liczba aplikacji i połączeń IoT generuje duże wolumeny danych, które w 2019 roku osiągną 507,5 ZB rocznie (42,3 ZB miesięcznie). Inteligentne miasto liczące milion mieszkańców będzie w roku 2019 generować 180 GB danych dziennie.

Zaufanie w chmurze

- Duże firmy i sektor publiczny odchodzą od testowych środowisk chmurowych i w coraz większym stopniu ufają chmurze także w przypadku swoich krytycznych obciążeń. Jednocześnie klienci cały czas oczekują dostępu do usług i treści w każdym miejscu i czasie. To stwarza ogromną okazję dla operatorów chmurowych. Możemy wręcz mówić o nadejściu drugiej fali wykorzystania systemów chmurowych - dodaje Dobrowolski. Ruch w chmurze będzie w roku 2019 stanowił 83 proc. całkowitego ruchu w centrach danych. Ameryka Północna będzie w roku 2019 regionem odpowiadającym za największą część ruchu w chmurze (3,6 ZB). Kolejne miejsca zajmą region Azji i Pacyfiku (2,3 ZB) i Europa Zachodnia (1,5 ZB). W Europie Środkowej i Wschodniej ruch ten wyniesie 447 EB (eksabajtów). Badanie Global Cloud Index (2014-2019) przeprowadzono, aby oszacować wzrost globalnego ruchu IP dla centrów danych i chmury oraz zidentyfikować trendy, jakim ten wzrost podlega.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock