Dopłaty bez wychodzenia z domu? Rolnicy mogą składać wnioski przez internet

Tech

sxc.huPrzez internet będzie można złożyć wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych

15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi aplikację internetową "e-wniosek", służącą do ubiegania się o płatności obszarowe. Agencja liczy, że z internetowej procedury skorzysta więcej rolników niż w poprzednich latach.

W poprzednich latach rolnicy też mieli możliwość przekazania wniosku drogą elektroniczną, ale korzystało z tego niewielu - w 2014 r. tylko ok. 2 tys. na ok. 1 mln 350 dostarczonych wniosków.

Ważna zmiana

Agencja informuje, że przez internet będzie można złożyć wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Od tego roku po raz pierwszy na jednym formularzu wniosku rolnicy będą mogli się także ubiegać o wypłatę premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej do zalesionych gruntów w ramach PROW 2007-2013. Zdaniem ARiMR, złożenie wniosku o przyznanie wszystkich dopłat wraz z wymaganymi załącznikami, w tym z materiałami graficznymi, będzie w tym roku łatwiejsze. Warunkiem dostępu do aplikacji "e-wniosek" jest posiadanie loginu i kodu dostępu. Jeżeli rolnik ich nie ma, powinien jak najszybciej wystąpić o ich nadanie do biura powiatowego Agencji.

Jak to działa?

Po zalogowaniu się do aplikacji rolnikowi zostanie udostępniony wniosek wypełniony wstępnie na podstawie danych deklarowanych do dopłat w 2014 r. Taki wniosek rolnik może skompletować sam lub przekazać do wypełnienia doradcy (lista doradców będzie dostępna w aplikacji). Po wypełnieniu przez doradcę wniosek wróci do rolnika, który musi go zaakceptować. Rolnik lub upoważniony przez niego doradca będzie miał udostępnione dane ARiMR potrzebne do wypełnienia wniosku według nowych zasad (np. o maksymalnych powierzchniach kwalifikujących się do płatności w odniesieniu do każdej działki ewidencyjnej, dane o elementach proekologicznych, o trwałych użytkach zielonych i wyznaczonych trwałych użytkach zielonych cennych przyrodniczo oraz informacje z systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt, o zwierzętach potencjalnie kwalifikujących się do płatności związanych z produkcją).

Co jeszcze?

Aplikacja internetowa jednocześnie sprawdzi, czy spełnione zostały wymogi w zakresie utrzymywania obszarów proekologicznych. Pomoże także w uniknięciu błędów przy wypełnianiu wniosków, automatycznie wykaże ewentualne braki. Po przesłaniu do Agencji wypełnionego wniosku rolnik otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia. Gdyby okazało się, że wniosek zawiera błędy merytoryczne, w potwierdzeniu znajdzie się monit z podaniem terminu na dokonanie poprawek czy uzupełnień. Aby z nowej aplikacji mogła skorzystać jak największa liczba rolników, Agencja podpisała porozumienie z Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie.

Wnioski

Dzięki porozumieniu, doradcy z CDR będą mogli w imieniu rolnika wypełnić również wniosek o przyznanie płatności obszarowych. Taka możliwość wprowadzona zostaje po raz pierwszy w tym roku. Z danych Agencji wynika, że co roku doradcy wypełniają, w formie papierowej, ok 40 proc. wniosków o przyznanie tych płatności. ARiMR liczy, że wykorzystanie "e-wniosku" pozwoli m.in. na szybszą weryfikację zgłoszeń, dzięki czemu rolnicy będą mogli szybciej otrzymać pieniądze.

Terminy

Agencja zapewnia, że jest już przygotowana do rozpoczęcia naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie, większość rolników otrzymała już tzw. wnioski spersonalizowane. Ich przyjmowanie rozpocznie się jak co roku 15 marca. Aplikacja "e-wniosek" zostanie udostępniona 15 marca 2015 r. na portalu Agencji www.arimr.gov.pl.

Autor: msz / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu