Ważna inwestycja na kolei. Skróci czas jazdy o kilkadziesiąt minut

Tech

PKP EnergetykaPKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują się do budowy łącznicy kolejowej

PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują się do budowy łącznicy kolejowej, która skróci czas jazdy z Rzeszowa do Krosna, Sanoka i Zagórza. Do piątku będą trwać konsultacje społeczne w sprawie tej inwestycji.

Jak poinformowała PAP Dorota Szalacha z PKP PLK, rozpatrywane są trzy warianty przebiegu trasy. - Dzięki konsultacjom przy wyborze wariantu uwzględnić będziemy mogli uwagi lokalnej społeczności - dodała.

O projekcie

Projekt przewiduje budowę linii kolejowej (łącznicy), która połączy istniejące linie nr 106 i 108. Celem jest skrócenie czasu jazdy pociągów między Rzeszowem a Krosnem, Sanokiem i Zagórzem. Łącznica wyeliminuje konieczność jazdy do Jasła i tam zmiany kierunku jazdy pociągu, a także skróci czas przejazdu, w zależności od wybranego wariantu od 30 do 40 minut. Po wykonaniu wszystkich prac pociągi będą mogły jechać z prędkością do 100 km/h. Szalacha podkreśliła, że budowa łącznicy umożliwi uruchomienie szybkich połączeń regionalnych między tymi miastami, a także stworzy bardziej dogodne warunki do wydłużania połączeń dalekobieżnych. - Poprawi się dostępność południowej części województwa w dojazdach do miejsc pracy i nauki, jak również w celach turystycznych - zaznaczyła. Do konsultacji wskazano trzy warianty przebiegu inwestycji, spośród których zostanie wybrany najlepszy.

Różne warianty

W wariancie pierwszym, konieczna byłaby budowa mostu na rzece Jasiołce. Długość łącznicy wynosiłaby prawie 3,2 km. Szacunkowy koszt tego wariantu to ok. 58,8 mln zł. Niewiele dłuższa (3,5 km) byłaby łącznica w wariancie drugim, który zakłada budowę tunelu. Koszt tego zadania oszacowano na ok. 96,2 mln zł. Wariant trzeci zakłada jak największe skrócenie czasu jazdy. Planuje się, że czas przejazdu pomiędzy Rzeszowem a Krosnem skróciłby się o ok. 40 minut. Inwestycja przebiegałaby na znacznej długości wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Wisłok. Długość łącznicy w tym wariancie wynosi prawie 13 km. Byłaby ona najdroższa, koszt powstania łącznicy to ok. 246,7 mln zł.

Jak zaznaczyła Szalacha, obecnie trwa opracowywanie studium wykonalności i materiałów do decyzji środowiskowej. Prace te wykonuje konsorcjum spółek Getinsa Polska z Warszawy i Getinsa-Payma z Madrytu, z którym PKP PLK podpisały umowę w grudniu 2015 roku. - Projekt na wstępnym etapie, dlatego wszystkie potencjalne warianty są jeszcze możliwe - dodała.

Skąd pieniądze?

Inwestycja finansowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego na l. 2014-2020. Zadanie wpisane jest również do Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023 oraz do Kontraktu Terytorialnego dla województwa podkarpackiego. Zakończenie budowy wstępnie planowane jest na koniec 2020 roku.

Czy polskie pociągi promują komunizm i pogaństwo? Materiał "Faktów" TVN (16.04.2016):

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PKP Energetyka