Microsoft z większymi przychodami. Choć maleje sprzedaż konsoli Xbox

Tech


Sprzedaż konsol Xbox maleje, ale wzrastają przychody z transakcji w Xbox Live oraz ze sprzedaży tabletów Surface, a także subskrypcji oprogramowania i usług reklamowych za pośrednictwem wyszukiwarki Bing – wynika z kwartalnego raportu Microsoftu.

Przychody korporacji Microsoft za okres od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2015 przekroczyły 21,72 mld dolarów – podaje firma w ostatnim raporcie kwartalnym. Oznacza to 6-proc. wzrost względem analogicznego okresu w poprzednim roku fiskalnym.

Zysk operacyjny korporacji był o 5 proc. niższy niż przed rokiem i wyniósł 6,59 mld dolarów w porównaniu z 6,97 mld dolarów w 2014. Z kolei dochód netto Microsoftu w ostatnim kwartale przekroczył 4,98 mld dolarów – o 12 proc. mniej niż w okresie analogicznym w roku ubiegłym.

Większa sprzedaż

W ostatnim kwartale Microsoft sprzedał 1,6 mln konsoli Xbox w porównaniu z 2 mln konsol sprzedanych w analogicznym okresie w 2014. W pierwszym kwartale 2015 przychody z platformy Xbox wyniosły 306 mln dolarów, co przekłada się na 24-proc. spadek względem ubiegłego roku. Poza niższymi wynikami sprzedaży do spadku przychodów przyczyniły się także obniżone ceny. Równocześnie jednak użycie Xbox Live wzrosło o ok. 30 proc., co tłumaczone jest przypływem nowych użytkowników oraz pogłębionym zaangażowaniem nabywców. Słabsze wyniki Xboxa częściowo zrównoważyły rosnące przychody ze sprzedaży tabletów Surface, głównie modelu Surface Pro 3 wprowadzonego na rynek w czerwcu 2014. W tym zakresie firma odnotowała przychód 713 mln dolarów, co stanowi 44-proc. wzrost.

Łącznie przychody Microsoftu z gier i sprzętu do grania w kwartale od stycznia do marca 2015 spadły o 72 mln albo 4 proc. względem okresu analogicznego w roku ubiegłym. Wzrosły natomiast przychody ze sprzedaży własnych gier Microsoftu oraz „Minecrafta” (pozyskanego przez przejęcie firmy Mojang Synergies AB), a także z transakcji dokonywanych w Xbox Live.

Inne obszary

Microsoft odnotował znaczny wzrost w innych obszarach swojej działalności, m.in. w rozpoczętej w 2014 roku sprzedaży sprzętu telefonicznego. Sprzedaż 8,6 mln telefonów Lumia oraz 24,7 mln innych telefonów przyniosła korporacji 1,4 mld dolarów w trzech pierwszych miesiącach 2015. Wzrosła również liczba subskrybentów Office 365 Consumer (do 12,4 mln) oraz przychody z usług reklamowych (o 21 proc.), m.in. ze względu na rosnące udziały w rynku amerykańskim wyszukiwarki Bing. Podane wyniki uwzględniają 190 mln dolarów kosztów związanych z restrukturyzacją prowadzoną od lipca ubiegłego roku, wliczając w to dążenie do pełnej integracji działu Nokia Devices and Services oficjalnie przejętego przez MS w kwietniu 2014. Podobnie jak w poprzednim kwartale znaczny wpływ na niższe od oczekiwanych wyniki finansowe międzynarodowej korporacji z Redmond miało wzmocnienie dolara względem innych walut i związany z tym niekorzystny przelicznik wpływów zagranicznych.

Autor: mn / Źródło: PAP