Burza wokół narodowców. Sprawdź, kiedy Facebook zamyka konta

Tech

ShutterstockTo jakie treści nie powinny być udostępniane na portalu określają standardy społeczności Facebooka

Groźby, materiały propagujące nienawiść i przemoc seksualną, prześladowanie lub nękanie innych osób - m.in na te treści nie ma miejsca na Facebooku. Po tym jak zamknął on konta narodowców, sprawdzamy, co możemy publikować w serwisie, a za co grozi nam blokada. Jak się okazuje, czasami przez nieumyślne działanie możemy narazić się na poważne problemy.

Pod koniec października działacze ruchów narodowych informowali, że w ostatnich dniach z Facebooka zniknęły profile m.in. Marszu Niepodległości, Ruchu Narodowego, Obozu Narodowo-Radykalnego i Młodzieży Wszechpolskiej. Według ONR, administracja Facebooka podejmuje arbitralne decyzje o usuwaniu całych profili. Facebook tłumaczy, że to użytkownicy zgłaszają treści, które ich zdaniem naruszają standardy społeczności obowiązujące w serwisie. Następnie analizują je eksperci w Dublinie.

Richard Allan, odpowiedzialny za politykę publiczną Facebooka, oświadczył, że strona Marszu Niepodległości - usunięta z tego serwisu po publikacji szeregu postów naruszających Standardy Społeczności w zakresie mowy nienawiści - została przywrócona.

Na 24 listopada minister cyfryzacji Anna Streżyńska zapowiedziała spotkanie z przedstawicielem Facebooka. Rozmowa ma dotyczyć m.in. zasad blokowania kont na tym portalu.

To, jakie treści nie powinny być udostępniane na portalu określają standardy społeczności Facebooka. Sprawdzamy, na co pozwala serwis, a czego zabrania.

1. Zagrożenie bezpośrednie

Facebook usuwa materiały, blokuje konta i współpracuje z organami ścigania, jeśli uzna, że istnieje poważne ryzyko bezpośredniego zagrożenia fizycznego lub zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Usuwa więc groźby spowodowania obrażeń fizycznych, skierowane do osób prywatnych oraz groźby potencjalnych aktów kradzieży, wandalizmu lub innych zagrożeń związanych ze sferą finansów.

2. Propagowanie nienawiści

Facebook usuwa treści propagujące nienawiść, bezpośrednio atakujące użytkowników z powodu ich: rasy, przynależności etnicznej, narodowości, przynależności religijnej, orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej lub poważnej niepełnosprawności lub choroby. 3. Zachowania autodestrukcyjne

Facebook nie zgadza się na publikację treści, które propagują samobójstwa lub zachęcają do samobójstw lub innego rodzaju zachowań autodestrukcyjnych, takich jak samookaleczenia lub zaburzenia odżywiania. Warto pamiętać, że za zachowania autodestrukcyjne Facebook nie uznaje modyfikacji ciała. Serwis usuwa też wszelkie materiały, które identyfikują ofiary zachowań autodestrukcyjnych lub samobójstw i narażają je na ataki, zarówno poważne, jak i prześmiewcze. 4. Niebezpieczne organizacje

Facebook zabrania na tworzenie kont w serwisie organizacjom, które prowadzą działalność terrorystyczną lub zorganizowaną działalność sprzeczną z prawem. Usuwa także materiały wyrażające poparcie dla grup biorących udział w takich działaniach. Zabronione jest wyrażanie uznania dla przywódców tych organizacji i popieranie ich, jak również akceptowanie ich działalności. 5. Nękanie i prześladowanie Facebook usuwa treści wymierzone w osoby prywatne z zamiarem ich poniżenia lub zawstydzenia. Są to np. strony, które identyfikują i poniżają osoby prywatne, zmodyfikowane zdjęcia oraz zdjęcia lub filmy przedstawiające nękanie fizyczne, opublikowane w celu zawstydzenia ofiary. 6. Ataki na osoby publiczne Facebook zaznacza, że zgadza się na otwarte i konstruktywne dyskusje na temat osób pojawiających się w mediach lub mających szerokie grono odbiorców ze względu na swój zawód lub działania. Usuwa jednak wiarygodne groźby kierowane pod adresem osób publicznych oraz wypowiedzi pełne nienawiści - podobnie jak w przypadku osób prywatnych.

7. Nagość

Facebook ogranicza wyświetlanie treści przedstawiających nagość, ponieważ - jak tłumaczy - "niektórzy członkowie naszej globalnej społeczności mogą być szczególnie wrażliwi na takie treści ze względu na swoje pochodzenie lub wiek".

Serwis usuwa zdjęcia osób z obnażonymi genitaliami lub pośladkami. Ogranicza też publikowanie zdjęć kobiecych piersi z widocznym sutkiem, natomiast zezwala na zamieszczanie zdjęć matek karmiących piersią lub zdjęć przedstawiających piersi z bliznami po zabiegu mastektomii. Zezwala także na publikację zdjęć obrazów, rzeźb i innych dzieł sztuki przedstawiających nagie postacie.

8. Działania sprzeczne z prawem

Facebook nie pozwala na wykorzystywanie serwisu do celów organizowania lub wspierania działań sprzecznych z prawem, które powodują uszczerbek finansowy w odniesieniu do osób lub firm oraz zagrożenie fizyczne w stosunku do osób, firm lub zwierząt. Nie pozwala również na świętowanie z okazji popełnienia czynów sprzecznych z prawem.

9. Przemoc i wykorzystywanie seksualne

Facebook usuwa materiały, które zastraszają innych lub propagują przemoc i wykorzystywanie seksualne. Dotyczy to także wykorzystywania seksualnego osób niepełnoletnich oraz napaści na tle seksualnym. Aby chronić ofiary serwis usuwa zdjęcia i filmy przedstawiające przypadki przemocy seksualnej, jak również zdjęcia udostępniane w akcie zemsty lub bez zezwolenia znajdujących się na nich osób.

10. Towary kontrolowane

Facebook twardo nie zgadza się sprzedaż leków na receptę, marihuany, broni palnej i amunicji. Nie zgadza się też na wykorzystywanie narzędzi płatniczych Facebooka do sprzedawania lub kupowania za pośrednictwem platformy towarów kontrolowanych.

Facebook blokuje narodowców:

Autor: tol//ms / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock