Wojsko

Wojsko

Obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona 1 stycznia 2010 roku – jej głównym celem było przygotowanie rezerw do zadań obronnych na wypadek ewentualnej wojny. Szkolenia obejmowały m.in. korzystanie z broni i wykorzystanie sprzętu militarnego. W jakiej sytuacji obywatele RP mogą obecnie stanowić rezerwy dla zawodowej armii? Kto podlega służbie wojskowej w przypadku powszechnej mobilizacji?