Sejm

Sejm

Ustawa "Stop LGBT" została skierowana do dalszych prac - przede wszystkim głosami posłów PiS. To, co działo się w Sejmie - szczególnie w czwartek, gdy ten projekt obywatelski był przedstawiany - wymaga specjalnego komentarza. Słowa, które padały mogą ranić i być nieodpowiednie dla osób o szczególnej wrażliwości lub znajdujących się w kryzysie emocjonalnym. Są obraźliwe, dyskryminujące, sprzeczne z prawdą i wiedzą naukową.

Zasada trójpodziału władzy oznacza sytuację w państwie, gdy władze ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza są rozdzielone i zachowują między sobą równowagę. Takiemu podziałowi początek dał francuski filozof Monteskiusz. Trójpodział władzy w Polsce został określony w Konstytucji RP z 1997 roku.