OFE

OFE

Na dzisiejszej konferencji prasowej premier Donald Tusk poinformował, że jutro poznamy treść raportu dotyczącego otwartych funduszy emerytalnych. Zapowiedział też, że Rada Ministrów po analizie raportu w najbliższy wtorek zdecyduje czy przyjmuje raport z rekomendacjami.

Rząd w dalszym ciągu nie opublikował wniosków z przeglądu systemu emerytalnego. Nieoficjalnie ma to nastąpić w środę. Dotychczas pojawiło się dużo przecieków z raportu, zwłaszcza dotyczących oceny Otwartych Funduszy Emerytalnych. To bulwersujące, że rząd całkowicie pomija demografię w propozycjach zmian w II filarze - uważa prof. Marian Wiśniewski, przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Bezpieczeństwa Emerytalnego.

Raport o systemie emerytalnym poznamy w przyszłym tygodniu, dobrym terminem byłby wtorek po posiedzeniu rządu - mówił w TVN CNBC Adam Jasser, minister w Kancelarii Premiera i członek Rady Gospodarczej przy premierze. Jak dotąd, do mediów wyciekały niemal codziennie informacje dotyczące OFE. Praktycznie wszystkie negatywne. Jaki jest cel polityczny takich zabiegów? Co rząd może zyskać?

Raport o systemie emerytalnym poznamy w przyszłym tygodniu, dobrym terminem byłby wtorek po posiedzeniu rządu - mówi Adam Jasser, minister w kancelarii premiera i członek Rady Gospodarczej przy premierze. Jego zdaniem, raport pokaże, że funkcjonowanie OFE przyniosło jak na razie więcej kosztów niż korzyści.

Każdy dzień przynosi nowy przeciek z rządowego raportu o systemie emerytalnym. Wszystkie na razie dotyczą wyłącznie Otwartych Funduszy Emerytalnych i sugerują ich szkodliwość dla gospodarki. Jak wyglądałaby polska gospodarka i finanse publiczne bez OFE?

Im wyższy będzie udział OFE w składce emerytalno-rentowej tym wyższe jest prawdopodobieństwo przyszłego wzrostu podatków, ze względu na wyższe koszty obsługi długu - wynika z raportu na temat funkcjonowania systemu emerytalnego, do którego dotarła PAP.

Zasłona dymna i pseudo-dobrowolność. Tak profesor Leszek Balcerowicz określa propozycję premiera, by Polacy dobrowolnie decydowali o losie pieniędzy powierzanych Otwartym Funduszom Emerytalnym. Zdaniem profesora Balcerowicza szef rządu nie daje Polakom rzeczywistego wyboru, a Platforma Obywatelska podważa zaufanie do samej siebie.

Na Otwarte Fundusze Enerytalne posypały się ostatnio gromy. Głównie za sprawą zapowiedzi wypłacania emerytur nie dożywotnio, ale przez 10, 15 lat. Okazuje się jednak, że nawet najgorszy OFE wypracował w ostatnich latach więcej niż ZUS i to mimo niedawnej zapaści na rynkach finansowych, szczególnie lat 2008 oraz 2011, w których fundusze traciły zamiast zarabiać - informuje Money.pl.

Jan Krzysztof Bielecki nie wyklucza wniesienia sprawy do sądu o ochronę dóbr osobistych. Chodzi o zarzut lobbowania na rzecz rosyjskich inwestorów w polskich spółkach, w tym Acronu w akcjonariacie Azotów Tarnów. Pytaliśmy także naszego gościa o to czy wraz z przeglądem systemu Otwartych Funduszy Emerytalnych, rząd planuje także przegląd całego systemu emerytalnego.

Wpływ OFE na gospodarkę i giełdę - to główny temat debaty zorganizowanej przez IGTE oraz GPW. Obecnie trwa przegląd funduszy. Rządowe decyzje dot. systemu emerytalnego zapadną do końca czerwca. Rozmowa z Maciejem Bombolem, prezesem AXA TFI.

Za dwa lata możliwa jest kolejna zmiana w emeryturach - zapowiedział w Sejmie minister finansów Jacek Rostowski. Jedną z możliwości, które rozważa rząd, jest wprowadzenie systemu, w którym młodsi przekazywaliby do OFE więcej, a starsi mniej, lub wcale.

Aktywa otwartych funduszy emerytalnych wzrosły w grudniu o 2,2 mld zł do 224,7 mld zł. W całym 2011 roku wartość aktywów OFE wzrosła o 1,6 proc. To najniższa dynamika przyrostu aktywów od początku istnienia drugiego filaru - poinformowała firma Analizy Online.

Polska naruszyła ustanowioną traktatem UE swobodę przepływu kapitału i tym samym złamała unijne prawo, ograniczając możliwość inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych za granicą - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

- Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich Otwartych Funduszy Emerytalnych za okres od 30 września 2008 roku do 30 września 2011 roku wyniosła 14,735 proc. - podała we wtorek Komisja Nadzoru Finansowego. Dodano, że wszystkie fundusze osiągnęły wymaganą minimalną stopę zwrotu, którą wyliczono na 7,368 proc.

Kancelaria Prezydenta złożyła w Naczelnym Sądzie Administracyjnym skargi kasacyjne od dwóch wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej. Chodzi o sprawę odmowy przez prezydenta ujawnienia analiz i opinii ekspertów, którymi prezydent kierował się podpisując ustawę wprowadzającą zmiany w systemie emerytalnym.

Zakupy akcji podczas ostatnich spadków przez zarządzających funduszami emerytalnymi mogła być rekordowa - twierdzi "Parkiet". Według wyliczeń gazety w pierwszej połowie sierpnia OFE mogły przeznaczyć na ten cel od trzech do nawet pięciu mld zł.

Prezydent Bronisław Komorowski przegrał proces o zatajenie informacji o ekspertyzach, które pozwoliły mu podpisać ustawę o reformie systemu emerytalnego. Wojewódzki sąd administracyjny orzekł, że obywatele mają prawo poznać nie tylko treść ekspertyz w sprawie OFE, lecz także ich autorów i honoraria. Kancelaria Prezydenta zapozna się z uzasadnieniem i podejmie decyzję o ewentualnym odwołaniu.