Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli

Marian Banaś z miażdżącym raportem i oskarżeniami wobec najważniejszych urzędników w państwie. Są zawiadomienia do prokuratury i co ciekawe nie wobec szefa rządu i odpowiedzialnych ministrów, tylko wobec prezesów spółek Skarbu Państwa: Poczty Polskiej i Wytwórni Papierów Wartościowych. Barbara Sobska.