Czechy

Czechy

Liczba Rosjan, którzy nie popierają działań ZSRR w 1968 roku przeciw Czechosłowacji, spadła z 29 procent w 2013 roku do zaledwie 19 procent w marcu tego roku. Coraz więcej Rosjan akceptuje interwencję, ale przeważająca jest niewiedza - wynika z sondażu ośrodka Centrum Lewady.

Czeski minister pracy i spraw socjalnych Petr Krczal, któremu zarzuca się dokonanie plagiatu pracy licencjackiej, oświadczył we wtorek, że ustępuje ze stanowiska. Z podobnych powodów opuściła wcześniej ten sam rząd minister sprawiedliwości.

Po wielogodzinnej debacie większość Izby Poselskiej czeskiego parlamentu udzieliła wotum zaufania rządowi Andreja Babisza. Miał poparcie tworzących gabinet ugrupowań – ruchu Ano, partii socjaldemokratycznej (CzSSD) oraz tolerującej gabinet, partii komunistycznej Czech i Moraw (KSCzM).

Premier Mateusz Morawiecki w piątek przed godziną 21 wrócił do Warszawy z wizyty w Karlowych Warach, gdzie spotkał się z premierem Czech Andrejem Babiszem oraz wziął udział w rozmowach polskich i czeskich przedsiębiorców.

Prezydent Czech Milosz Zeman mianował koalicyjny rząd premiera Andreja Babisza. Mniejszościowy gabinet tworzą centroprawicowy ruch Ano Babisza i Czeska Partia Socjaldemokratyczna (CzSSD) Jana Hamaczka, który otrzymał dwie teki - szefa MSW i MSZ. W 200-osobowej Izbie Poselskiej koalicja rządowa ma 93 mandaty, musi liczyć więc na wsparcie Komunistycznej Partii Czech i Moraw (KSCzM).

Czeski premier i lider centroprawicowego ruchu ANO Andrej Babisz nie uzyskał na niedzielnym spotkaniu z prezydentem Miloszem Zemanem jego akceptacji dla postulatu koalicyjnych socjaldemokratów, by szefem MSZ został ich europoseł Miroslav Poche. Spór o obsadę ministerstwa zagraża powstaniu rządu, którego Czechy nie mają od pięciu miesięcy.

Czeski premier Andrej Babisz przedstawi w niedzielę prezydentowi Miloszowi Zemanowi kandydatów na ministrów w koalicyjnym rządzie swego centroprawicowego ruchu ANO i socjaldemokratów, ale wciąż nie wiadomo, kto ma zostać szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Czeska Partia Socjaldemokratyczna (CSSD) w wewnątrzpartyjnym referendum zaakceptowała utworzenie koalicji rządowej z centroprawicowym ruchem ANO obecnego premiera Andreja Babisza - poinformował w piątek lider socjaldemokratów Jan Hamaczek.