Bankowość

Bankowość

- Bezprecedensowy w historii transformacji gospodarczej w Polsce - tak o rządowym programie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw mówi Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Dziś instytucja przez niego kierowana podpisała z bankami pierwsze umowy, w ramach których, BGK będzie udzielał im gwarancji na zabezpieczenie spłaty kredytów obrotowych.

Bardziej prawdopodobna wydaje się decyzja o dalszym obniżaniu poziomu stóp procentowych przez RPP, uważa Jarosław Janecki, główny ekonomista Societe Generale. Dodaje on że pole do obniżek nie jest już zbyt duże. Jego zdaniem nie ma wśród członków Rady wielu zwolenników ciecia stóp poniżej poziomu 3,5%.

Pakt fiskalny wymusza większą dyscyplinę w finansach publicznych. Pakt fiskalny ustanawia automatyczne sankcje za łamanie dyscypliny finansowej. Według CBOS 57% Polaków popiera zwiększenie kontroli nad budżetami państw strefy euro a 45% popiera ratyfikację paktu fiskalnego przez Polskę. Rozmowa z prof. Markiem Ratajczakiem, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Choć jestem euroentuzjastą, to jestem mniej entuzjastycznie nastawiony do bardzo szybkiego przyjęcia wspólnej waluty przez Polskę - powiedział w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla "Wall Street Journal" prezes NBP Marek Belka. Dodał, że na Polskę można patrzeć jak na "Hiszpanię sprzed kilku lat" i jest to komplement.

Pogarszanie się sytuacji na rynku pracy jest według Andrzeja Bratkowskiego z Rady Polityki Pieniężnej, kolejnym argumentem za cięciem stóp procentowych. Jego zdaniem scenariusz recesyjny w Polsce jest wykluczony, ale gospodarka wciąż potrzebuje pobudzania.

W Polsce mamy coraz mniej placówek bankowych. Tak wynika z opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego raportu dotyczącego sektora bankowego.

W ciągu ostatniego półrocza raty złotowych kredytów hipotecznych zmalały średnio o ponad 13 proc. Zdaniem ekspertów bankowych w kolejnych miesiącach tendencja spadkowa utrzyma się. Nie wszyscy jednak od razu będą się cieszyć niższymi ratami.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie od czwartku 3,75 proc. w skali rocznej - podała RPP w komunikacie.

Jest przestrzeń do obniżek stóp procentowych o co najmniej 50 punktów bazowych - uważa prof. Jan Czekaj, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Taki ruch jego zdaniem mógłby zachęcić do zaciągania kredytów, bo banki mają 100 miliardów złotych wolnych środków. Czy dzięki temu możliwe jest odbicie w drugiej połowie roku? Jak interpretować dane o PKB za czwarty kwartał?

PKB Polski w 2012 roku wyniosło według danych GUS +2%. Zdaniem prof. Anny Zielińskie-Głębockiej, członkini RPP, gospodarka jest już w koniunkturalnym dołku. Nie wiadomo jednak, kiedy zacznie się wzrost. Szczególnie niepokoi załamanie popytu konsumpcyjnego, który był zaledwie 0,1% na plusie. Zdaniem profesor z komunikatu po posiedzeniu RPP wynika, że jesteśmy w fazie łagodzenia polityki monetarnej, a stopy procentowe będą obniżane stopniowo.

Obecne spowolnienie gospodarcze może być dłuższe i głębsze niż przy pierwszej fali kryzysu w 2009 roku - ocenia profesor Jerzy Hausner z Rady Polityki Pieniężnej i dodaje, że w tej sytuacji oczekiwanie na dalszą obniżkę stóp procentowychy jest uzasadnione.

Polska ma silne fundamenty i solidną politykę, które pomagają zwiększyć jej odporność na kryzysy, ale 2013 r będzie dla niej i jej partnerów handlowych trudny - powiedziała Julie Kozack z MFW. W piątek Fundusz zwiększył rozmiar Elastycznej Linii Kredytowej dla Polski.

Kurs franka szwajcarskiego spadł do poziomu ok. 3,30 zł - tak mało za szwajcarską walutę nie płaciliśmy od połowy 2011 r. To dobra wiadomość dla kredytobiorców spłacających kredyt we frankach. Oznacza, że rata dla spłacających pożyczkę w tej walucie będzie niższa.

Światowa gospodarka uniknęła upadku, ale by zapobiec ponownemu pogorszeniu, wciąż jest wiele do zrobienia, m.in. na polu zatrudnienia, a także ukończenia reform rynków finansowych - oceniła w czwartek szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde.

Wprowadzająca w błąd kampania reklamowa, zwlekanie z przekazywaniem informacji o spłacie kredytu czy niedozwolone klauzule w umowach o kredyt hipoteczny - to przykłady praktyk zakwestionowanych przez Prezes UOKiK w trzech bankach - PKO BP, Pekao SA oraz Raiffeisen Bank Polska. Suma nałożonych kar to ponad 6,5 mln zł. Banki już zapowiedziały odwołania.