Austria

Austria

System prezydencki to jeden z rodzajów systemów politycznych. Zakłada on trójpodział władzy, jednak przy wyraźnym rozdziale władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz jednoczesnym połączeniu funkcji głowy państwa, czyli prezydenta z funkcją szefa rządu. Model prezydencki obowiązuje obecnie w USA oraz niektórych państwach Ameryki Południowej.