TSUE

TSUE

"Polski rząd nie zamknie kopalni Turów" i chce polubownie zakończyć spór w jej sprawie. Do tej pory to się nie udawało - były negocjacje i spotkania w Pradze i widmo kary, która dziś nabrała realnych kształtów. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ukarał Polskę karą 500 tysięcy euro dziennie. Michał Tracz.

Małgorzata Manowska, I prezes Sądu Najwyższego, zaapelowała do władz w sprawie sądownictwa. - Chciałabym ponownie wezwać władze publiczne, które dysponują inicjatywą ustawodawczą, do pilnego podjęcia stosownych działań ustawodawczych. Są one konieczne w celu normalizacji sytuacji i likwidacji tego wielkiego konfliktu wokół wymiaru sprawiedliwości - powiedziała.

W poniedziałek, 16 sierpnia, minął termin jaki Polska dostała od Komisji Europejskiej na udzielenie odpowiedzi, czy zamierza się stosować do orzeczeń TSUE. Polski rząd na razie wysłał do KE odpowiedź, a w niej plany likwidacji Izby Dyscyplinarnej, ale więcej szczegółów nie ujawniono. Jeśli odpowiedź będzie nie wystarczająca, Komisja w najbliższym czasie może wystąpić do TSUE o nałożenie na Polskę kar lub wstrzymanie unijnych pieniędzy. Michał Tracz.

Polski rząd wciąż nie wykonał wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do Komisji Europejskiej ma trafić odpowiedź w sprawie Izby Dyscyplinarnej - zapewniał premier. Izba Dyscyplinarna wciąż działa, w KRS są sędziowie powołani przez polityków. Niewykonanie postawienia TSUE może nas słono kosztować. Michał Tracz.

PiS robi uniki, ale czasu jest coraz mniej - po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Izby Dyscyplinarnej Jarosław Kaczyński zapowiada jej likwidację. Mówi także o kolejnych zmianach w sądownictwie - propozycje znowu zaczynają wzbudzać zaniepokojenie prawników. Materiał Michała Tracza.