TSUE

TSUE

Wyrok TSUE w sprawie nowej KRS niekorzystny dla polskiego rządu. Unijny Trybunał Sprawiedliwości zdecydował, że nowe przepisy o KRS i zasady powoływania sędziów Sądu Najwyższego mogą być sprzeczne z prawem europejskim. Dotyczyć to może także obecnej pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Materiał Dawida Rydzka.

Spór polsko-czeski z finałem w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Bardzo prawdopodobne. Chodzi o działalność kopalni Turów. Czesi twierdzą, że pozbawia ich ona wody. To pierwszy pozew, który wnosi przeciw Polsce inny kraj członkowski. Patryk Rabiega.

Sądy państw Unii Europejskiej nie mogą hurtowo z góry odrzucać Europejskich Nakazów Aresztowania, wydanych przez polskie sądy. Właśnie tego chciała Holandia, która uznała, że polskie sądy przestały być niezawisłe. - Każda taka sprawa musi być rozpatrzona indywidualnie - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Michał Tracz.

We wtorek odbędzie się bardzo ważna rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej - chodzi o działanie, nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej. Unijny trybunał już wydał w tej sprawie pierwsze decyzje - zakazał orzekania Izby w sprawach dyscyplinarnych, ale ta dalej pracuje. Do Luksemburga wylecieli już polscy sędziowie. Michał Tracz.