Rynek pracy

Rynek pracy

Czterodniowy tydzień pracy. Brzmi dobrze, a doświadczenia innych krajów - programy pilotażowe wdrożyły na przykład Wielka Brytania i Belgia - pokazują, że może też dobrze działać. Rynek pracy zmienia się dynamicznie, a cztery zamiast pięciu dni w pracy, to jedna z odpowiedzi. Aleksandra Kąkol.

Nowy ład na rynku pracy, ale nie w Polsce. Chcą być elastyczni i niezależni i pracować dla więcej niż jednej firmy - już za trzy lata w Unii Europejskiej co piąty pracownik będzie Gigerem. Paulina Florys.