Giełda pochwaliła się wynikami. Zysk wyraźnie wyższy niż przed rokiem

Rynki

Chcesz zainwestować na giełdzie? Zobacz, co musisz wiedziećtvn24bis
wideo 2/5

Zysk netto Giełdy Papierów Wartościowych w trzecim kwartale 2017 roku wyniósł 47 milionów złotych wobec 39,5 miliona złotych rok wcześniej - podano w raporcie.

Przychody grupy GPW wyniosły w trzecim kwartale 81,1 mln zł wobec 73,7 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny przed odliczeniem podatków i odsetek w tym okresie wyniósł 50 mln zł wobec 45,2 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych grupy wyniósł zaś 57,4 mln zł wobec 52 mln zł w trzecim kwartale roku ubiegłego. Marża zysku netto w trzecim kwartale wyniosła 57,9 proc. wobec 47,9 proc. w drugim kwartale. Marża EBITDA w tym okresie wzrosła kwartał do kwartału o 6,7 pkt. proc., do 70,7 proc.

Wzrost wyniku operacyjnego

Łącznie w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. przychody grupy GPW ze sprzedaży wyniosły 259,8 mln zł, co oznacza wzrost o 13,4 proc. w stosunku do porównywalnego okresu 2016 r. Wynik netto grupy GPW w pierwszych trzech kwartałach ukształtował się na poziomie 116,7 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 18,9 proc. EBITDA grupy w trzech pierwszych kwartałach wyniosła 160,3 mln zł wobec 136,2 mln zł w porównywalnym okresie 2016 r. Z kolei, zysk z działalności operacyjnej wyniósł w tym czasie 139,5 mln zł w porównaniu do 116,5 mln zł rok wcześniej. "Wzrost wyniku operacyjnego w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego roku o 23,0 mln zł był rezultatem wyższych przychodów z segmentu rynku finansowego (wzrost o 23,0 mln zł), wyższych przychodów z segmentu rynku towarowego (wzrost o 7,9 mln zł) i wyższych o 4,4 mln zł kosztów operacyjnych" - podano w raporcie. "Należy podkreślić, że wzrost przychodów z rynku finansowego wynika głównie ze wzrostu przychodów z obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi" - dodano. Wynik netto spółki GPW w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. wyniósł 56,4 mln zł w porównaniu do 102,9 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku. "Wynik netto GPW jest więc niższy w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2016 roku o 46,5 mln zł, co jest rezultatem braku wypłaty dywidendy przez spółkę zależną TGE w 2017 roku. Z kolei brak wypłaty dywidendy wynika z konieczności rozliczenia przez TGE korekty opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez tę spółkę" - podano w raporcie. W 2016 roku TGE wypłaciła dywidendę na rzecz spółki matki na poziomie 59,5 mln zł.

Autor: mb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24