Wyniki Lotosu za drugi kwartał. Zysk w dół

Rynki

LOTOS stara się dywersyfikować źródła ropyTVN24 BiS
wideo 2/5

Zysk netto Grupy Lotos w drugim kwartale tego roku spadł do 157,5 mln zł z 225,8 mln zł przed rokiem - poinformowała spółka.

Zysk operacyjny grupy w tym okresie spadł do 172,9 mln zł z 550,6 mln zł rok wcześniej i był niższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 212 mln zł.

Większe przychody

Z kolei EBITDA spadła do 383,6 mln zł z 810,3 mln zł przed rokiem. Analitycy ankietowani przez PAP prognozowali 442,7 mln zł EBITDA. Przychody grupy wzrosły w II kw. tego roku do 5,45 mld zł z 4,97 mld zł rok wcześniej, wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 5,29 mld zł. Wzrost przychodów w obszarze wydobycia w porównaniu z rokiem ubiegłym był efektem wyższych o blisko 9 proc. ceny ropy Brent i wyższej o ok. 8 proc. cen gazu. Z drugiej strony, negatywnie na sprzedaż wpłynęło zmniejszenie o blisko 4 proc. wolumenu sprzedaży, związanego m.in. ze spadkiem wydobycia węglowodorów w Lotos Norge.

Postój remontowy

Na wyniki segmentu produkcji i handlu wpływ miał m.in. przeprowadzany postój remontowy, który zakończył się 14 kwietnia. "W II kw. 2017 r. rafineria pracowała stabilnie, utrzymując przerób ropy na poziomie 2.217 tys. ton ropy, przy pełnym wykorzystaniu zdolności przerobowych, poza okresem postoju remontowego" - poinformował Lotos. W tym okresie konsumpcja paliw płynnych (oleju napędowego, benzyny i lekkiego oleju opałowego) wzrosła w Polsce rdr o 18,8 proc. W przypadku oleju napędowego wzrost wyniósł 22,3 proc., benzyny 9,3 proc., a lekkiego oleju opałowego 10,5 proc. Lotos zmniejszył rok do roku o 1,7 proc. wolumen sprzedaży benzyn w związku z postojem. Sprzedaż oleju napędowego wzrosła jednak o 10 proc., a lekkiego oleju opałowego o 3,4 proc.

Więcej sprzedanego paliwa

Grupa na koniec czerwca miała 485 stacji paliw, z czego 301 stanowiły własne, a 184 - partnerskie. W II kwartale tego roku obszar detaliczny wykazał zysk operacyjny na poziomie 23,6 mln zł wobec 11,2 mln zł przed rokiem. Wzrost zysku Lotos tłumaczy m.in. wyższym wolumenem sprzedanych paliw. Uwzględnia on też rozwiązaną rezerwę z tytułu postępowań sądowych dotyczących stacji paliw. Wynik Lotosu na działalności finansowej był w drugim kwartale dodatni i wyniósł 94,6 mln zł. Składały się na niego: dodatni efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających (106,4 mln zł), dodatnie różnice kursowe (36,4 mln zł) i ujemny wynik z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie (-51,9 mln zł). Dług finansowy grupy na koniec czerwca 2017 r. wyniósł 5,17 mld zł, co oznacza spadek o 387,1 mln zł w porównaniu z końcem 2016 roku. Saldo przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej w II kw. wyniosło plus 724,2 mln zł.

Autor: msz / Źródło: PAP Biznes

Źródło zdjęcia głównego: lotos.pl