Związki PKN Orlen przeciwne sprzedaży spółek transportowych. Będą mediacje

Rynki

OrlenZwiązki PKN Orlen nadal przeciwne sprzedaży spółek transportowych - będą mediacje

Związki zawodowe PKN Orlen nadal sprzeciwiają się sprzedaży spółek transportowych płockiego koncernu. W przypadku Orlen KolTrans niepowodzeniem zakończyły się rokowania – związki oczekują na powołanie mediatora. W przypadku Orlen Transport rokowania trwają.

Związkowcy PKN Orlen nie ukrywają, że gdyby nie udało się wstrzymać sprzedaży obu spółek, najważniejsze będą ustalenia dotyczące gwarancji pracowniczych, prowadzone w ramach trwającej tam procedury sporów zbiorowych. Obie spółki płockiego koncernu specjalizują się w transporcie jego produktów, w tym rafineryjnych i petrochemicznych: Orlen Transport prowadzi spedycję samochodową, a Orlen KolTrans - spedycję kolejową.

Związki przeciwne sprzedażom

W listopadzie 2015 r. PKN Orlen ogłosił zamiar sprzedaży Orlen Transport za ok. 85 mln zł spółce Trans Polonia, a Orlen KolTrans spółce PKP Cargo za ponad ok. 250 mln zł. Podpisano wówczas umowy warunkowe sprzedaży. Planom tym sprzeciwiły się wówczas najliczniejsze w płockim koncernie związki zawodowe: pracowników ruchu ciągłego, NSZZ „Solidarność” oraz związek branżowy. Powołano Wspólną Reprezentację Związkową. W obu spółkach wszczęto następnie spór zbiorowy. Jednocześnie związkowcy wysłali pismo do ministra Skarbu Państwa Dawida Jackiewicza z prośbą o interwencję, oceniając, że sprzedaż spółek, poza szkodliwymi skutkami społecznymi, może zagrażać bezpieczeństwu płockiego zakładu produkcyjnego PKN Orlen. - Nie ukrywamy, że jeżeli nie powiodą się nasze zabiegi, by nie dopuścić do sprzedaży spółek, będziemy nadal działać i rozmawiać o gwarancjach dla pracowników – powiedział Bogusław Pietrzak, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN Orlen, największej z działających tam organizacji związkowych. Pietrzak podkreślił, że na obecnym etapie głównym postulatem związkowym nadal jest wstrzymanie sprzedaży obu podmiotów. - Uważamy, że to są spółki strategiczne, zwłaszcza gdy chodzi o kolej – oświadczył. - Jeżeli chodzi o Orlen KolTrans załoga jest bardzo zdeterminowana i nie chce tej sprzedaży – podkreślił.

W oczekiwaniu na mediatora

Pietrzak wyjaśnił, że w przypadku Orlen KolTrans po etapie rokowań strona związkowa przedstawiła propozycję mediatora, którą odrzuciła strona pracodawcy. - Wobec tego skierowaliśmy odpowiednie pismo do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czekamy w tej chwili na wyznaczenie mediatora. Zobaczymy, jak ta sprawa się potoczy – powiedział. Pietrzak przyznał, że w przypadku Orlen Transport wciąż trwa etap rokowań. - Trwają negocjacje z pracodawcą i z kupującym, jeszcze bez mediatora. Na razie czekamy na rozwój sytuacji – dodał. Pietrzak przypomniał, że związki PKN Orlen nie zostały dopuszczone do negocjacji w ich fazie początkowej, gdy uzgadniane były w 2015 r. warunkowe umowy, dotyczące sprzedaży obu spółek transportowych. - Sprawa zaszła obecnie już bardzo daleko. Na to zwraca też uwagę Ministerstwo Skarbu Państwa, z którego otrzymaliśmy odpowiedź – przyznał szef związku pracowników ruchu ciągłego w płockim koncernie. - Decyzję o sprzedaży podjęto jeszcze przed zmianą prezesa PKN Orlen i ciężko będzie ten problem odwrócić.

Strony zobowiązane do współpracy

Związkowcy czekają obecnie na stanowisko prezesa PKN Orlen Wojciecha Jasińskiego, który objął to stanowisko w grudniu 2015 r., po odwołaniu ówczesnego szefa płockiego koncernu Jacka Krawca. Uzasadniając w listopadzie 2015 r. plan sprzedaży spółek transportowych, PKN Orlen argumentował m.in., że „transport zarówno samochodowy, jak i kolejowy są usługami, jakie można kupić na rynku po konkurencyjnych cenach od wielu dostawców”. „Dlatego też z perspektywy producenta paliw i chemikaliów usługi te nie stanowią strategicznie istotnego ogniwa w łańcuchu wartości, ani też nie dają unikalnych przewag konkurencyjnych. Sprzedaż tych aktywów i przejęcie obsługi transportowej naszych produktów przez wyspecjalizowane firmy logistyczne zapewni spółce wysoką jakość obsługi bez konieczności angażowania czasu naszych menadżerów w jej bezpośredni nadzór” – uzasadniał swą decyzję płocki koncern. W styczniu PKN Orlen informował, odpowiadając na pytania dotyczące sprzedaży Orlen KolTrans i Orlen Transport, że strony transakcji są związane zapisami umów „i zobowiązane do współpracy w zakresie spełnienia warunków zawieszających, determinujących zamknięcie poszczególnych transakcji”. Biuro prasowe płockiego koncernu podkreśliło wówczas, że do czasu zakończenia rozmów ze stroną związkową spółka nie będzie informowała o ich szczegółach.

Autor: ag/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Orlen