Minister skarbu rozważa połączenie Orlenu, Lotosu i PGNiG-u. "Aby przeciwdziałać próbom przejęcia"

Rynki

PKN Orlen, Lotos oraz PGNiG połączone?

- Rozpocząłem pracę nad analizą połączenia PKN, Lotosu i PGNiG w różnych konfiguracjach - oświadczył w poniedziałek minister skarbu Dawid Jackiewicz. Minister wierzy, że pomoże to uchronić spółki przed próbami przejęć.

Szef ministerstwa skarbu przyznał, że do końca pierwszego kwartały „chce móc powiedzieć, czy to ma sens”. Celem takiego rozwiązania jest wzmocnienie pozycji Ministerstwa Skarbu Państwa w tych spółkach, aby „przeciwdziałać próbom przejęcia”, jak podkreślał minister Jackiewicz.

Chilijski KGHM pod lupą

Jackiewicz przyznał również, że resort dyskutuje w jaki sposób zdywersyfikować działalność KGHM, jako, że spółka jest szczególnie wrażliwa na spadki cen miedzi. Zapowiedział również plany dotyczące przeprowadzenia audytu oddziału w Chile.

PZU i PKO zasilą węgiel?

Minister Jackiewicz odniósł się także do ewentualnych inwestycji PZU i PKO w sektor węglowy, podkreślając jednak, że nie prowadzono dotychczas żadnych dyskusji na ten temat.

- Można myśleć o kapitałowej inwestycji PZU i PKO w Kompanię Węglową. Żadnych rozmów obecnie na ten temat nie ma - skomentował minister skarbu.

Wszystkie spółki, o których wspomniał minister Jackiewicz odnotowały spadki podczas poniedziałkowej sesji GPW.

Spółki - giganty

Spółki wymienione przez ministra skarbu Dawida Jackiewicza mają strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki.

PKN „Orlen” jest przedsiębiorstwem przemysłu petrochemicznego wiodącym na rynku polskim. Koncern ma dwie rafinerie w: Płocku, Jedliczu, Trzebini i za granicą: trzy w Czechach oraz w Możejkach na Litwie. 27,52 proc. akcji spółki należy do Skarbu Państwa. W 2014 roku przychody Orlenu wyniosły 106 832 mln zł - to o 6 proc. mniej niż w roku poprzednim. Wynik netto spółki zatrzymał się na poziomie ujemnym, równym - 5 828 mln zł. W rankingu popularności największych 50 spółek notowanych na giełdzie, PKN Orlen zajmuje obecnie 29. pozycję. Od 3 grudnia nowym prezesem PKN Orlen jest Wojciech Jasiński. Grupa Lotos jest drugim co do wielkości w Polsce koncernem naftowym zajmującym się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skupia kilkanaście spółek m.in. Lotos Paliwa, Lotos Petrobaltic, Lotos Kolej i Lotos Exploration & Production Norge. Grupa ma ponad 30 proc. udział w rynku hurtowym paliw i prawie 10 proc. w rynku sprzedaży detalicznej. Prezesem Grupy Lotos od maja 2015 roku jest Paweł Olechnowicz. Jak wskazuje raport z wynikami finansowymi spółki, przychód netto ze sprzedaży wyniosły 28, 501 mld zł. W 2014 roku spółka odnotowała stratę z działalności operacyjnej w wysokości -1, 393 mld. Główną przyczyną słabych wyników są niskie ceny na rynku ropy. PGNiG jest największą spółką w Polsce, która zajmuje się wyszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego. W 2014 roku Grupa Kapitałowa PGNiG osiągnęła ponad 2,8 mld zł zysku netto, czyli o 47 proc. więcej niż w 2013 roku. Na poziomie działalności operacyjnej Grupa odnotowała wzrost wyniku EBITDA o 13 proc. - do 6,3 mld zł wobec 5,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. W pierwszym półroczu 2015 roku Grupa Kapitałowa PGNiG osiągnęła blisko 1,9 mld zł zysku netto, czyli o 23 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r. i to pomimo spadających cen ropy - podała spółka. W sierpniu br. spółka wypłaciła rekordowo wysoką dywidendę, płacąc akcjonariuszom po 0,20 gr za jedną akcję (całkowita kwota wypłaconej dywidendy wyniosła 1,18 mld zł). W pierwszym półroczu br. Spółka zanotowała także rekordowo niski poziom zadłużenia netto i osiągnęła najwyższą historycznie cenę jednej akcji na zamknięciu sesji 6,98 zł, a w trakcie jej trwania 7,03 zł. Aktualnie, od 11 grudnia p.o. prezesa jest Piotr Woźniak. Po wygranych wyborach pod kontrolą PiS znalazło ponad 500 spółek z udziałem Skarbu Państwa. Wśród nich znajdują się te największe, o strategicznym znaczeniu jak KGHM, PGE, PZU, PKO BP, Lotos i Orlen.

Minister Skarbu Państwa: PKN Orlen, Lotos oraz PGNiG mogą być połączone

Autor: ag/gry//km / Źródło: Reuters, tvn24bis.pl