UOKiK bierze stronę frankowicza. Oświadczenie banku

Rynki

ShutterstockUOKiK wziął stronę frankowicza

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił istotny pogląd w sprawie Banku BPH. Dotyczy on postępowania o spłatę należności wynikających z umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany frankiem szwajcarskim - poinformował we wtorek UOKiK. "Dotyczy on indywidualnej sprawy, w której toczy się postępowanie sądowe dlatego nie komentujemy treści tego stanowiska" - przekazuje z kolei Bank BPH w korespondencji z tvn24bis.pl.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił istotny pogląd Sądowi Okręgowemu w Nowym Sączu, przed którym toczy się postępowanie o spłatę należności wynikających z umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego frankiem szwajcarskim.

"Bank BPH wypowiedział konsumentowi umowę kredytu, żąda jego zapłaty w pozostałej do uregulowania części. Klient domaga się natomiast uznania klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowie za niedozwolone. Miały one, w jego opinii, zawyżać wysokość rat" - poinformował UOKiK w komunikacie.

UOKiK bierze stronę konsumenta

Z informacji Urzędu wynika, że wniosek o wydanie istotnego poglądu w sprawie złożył konsument. Urząd poparł jego stanowisko. Kwestionowane postanowienia dotyczą wyliczenia i przeliczania salda kredytu, sposobu wyliczania kursu kupna sprzedaży franka szwajcarskiego oraz spłaty rat w tej walucie. Wskazane przez kredytobiorcę klauzule są - zdaniem urzędu - niedozwolone. Pozwalają bankowi jednostronnie ustalać wysokość świadczeń. BPH, w oparciu o stosowane klauzule waloryzacyjne, może korygować wartość kursu kupna i sprzedaży waluty o marżę, której wysokość oraz sposób obliczenia nie wynikają z umowy. W ocenie Prezesa UOKiK, uznanie przez sąd podważanych postanowień umowy zawartej z bankiem za niedozwolone może prowadzić do nieważności umowy kredytu. Nie ma możliwości zastąpienia kwestionowanych postanowień przepisami ustawy czy też zmiany ich treści przez sąd. Jednak stwierdzenie nieważności umowy powinno nastąpić jedynie w sytuacji, gdy konsument w pełni akceptuje takie rozwiązanie.

Bank odpowiada

Bank BPH w korespondencji z tvn24bis.pl przekazał swoje stanowisko dotyczące istotnego poglądu wydanego przez UOKiK. Odmawia jednak komentarza, argumentując, to obowiązującą tajemnicą bankową. Zaznacza także, że jest to indywidualna sprawa.

"Jednocześnie deklarujemy współpracę z organami sądowniczymi w tej, a także każdej sprawie dotyczącej klientów banku, dostarczając przy tym wszelkich informacji niezbędnych do ich rozstrzygnięcia" - przekazało biuro prasowe Banku BPH. Bank zadeklarował, że będzie respektował postanowienia sądów, zastrzegając sobie przy tym prawo do apelacji.

"Jednocześnie podkreślamy, że bank każdorazowo stara się podchodzić do wszelkich sporów czy niezgodności stanowisk z klientami w taki sposób, aby w jak najszerszym zakresie uwzględniać interesy klientów, przy zachowaniu litery prawa i respektując zapisy prawnie wiążących umów z klientami" - czytamy dalej w komunikacie przekazanym tvn24bis.pl przez Bank BPH.

Czym jest istotny pogląd?

Prezes UOKiK może wydać istotny pogląd we wszystkich sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów, nie tylko usług finansowych. Istotny pogląd w sprawie to pisemne stanowisko Prezesa UOKiK, w którym Urząd przedstawia argumenty i poglądy ważne dla danego sporu, opierając się na określonym stanie faktycznym i prawnym. UOKiK zaznaczył, że z tego względu ocena przedstawiona w istotnym poglądzie nie może być odniesieniem do innych spraw.

Zobacz: Prezydent Andrzej Duda o frankowiczach (Wideo z 4.12.2016)

Prezydent Andrzej Duda o frankowiczachtvn24

Autor: ag/gry / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock