Rynki

Znów chcą zatrudniać młodych. Prawie tysiąc etatów

Rynki

Górnicy dostaną setki milionów złotych premii, choć kopalnie notują straty
Górnicy dostaną setki milionów złotych premii, choć kopalnie notują stratyFakty TVN
wideo 2/6

Śląskie spółki węglowe, które w poprzednich latach wstrzymały lub ograniczyły przyjęcia nowych pracowników, deklarują wznowienie zatrudniania absolwentów klas górniczych w szkołach. Tylko Polska Grupa Górnicza (PGG) może w tym roku przyjąć około 860 osób.

Perspektywom zatrudniania absolwentów szkół w kopalniach oraz współpracy spółek węglowych z samorządami, szkołami i uczelniami, poświęcone było poniedziałkowe spotkanie w katowickiej siedzibie PGG.

Klasy górnicze

Spółki węglowe już kilkanaście lat temu nawiązały współpracę z samorządami, dzięki czemu w wielu szkołach zawodowych i średnich powstały tzw. klasy patronackie - ich absolwenci mieli zagwarantowaną pracę w kopalniach. W latach 2004-2014 tylko Kompania Węglowa, której następcą jest PGG, udzieliła gwarancji zatrudnienia dla prawie 8,5 tys. uczniów szkół zawodowych i techników. W 2015 r., w związku z trudną sytuacją spółki, firma nie wywiązała się z gwarancji i ograniczyła przyjmowanie absolwentów - pracę znalazło jedynie 151 z nich.

Ile pracy?

Jak tłumaczył w poniedziałek wiceprezes PGG ds. pracowniczych Jerzy Janczewski, od ubiegłego roku firma stara się nadrabiać zaległości w zatrudnianiu absolwentów - od początku 2016 r. do końca kwietnia br. do kopalń Grupy przyjęto 1305 młodych ludzi, a do końca tego roku zatrudnienie może znaleźć dalszych ok. 860 absolwentów - obecnie podania o pracę złożyło ok. 150 osób z tej grupy.

Z danych firmy wynika, że w tym roku naukę powinno zakończyć 841 osób, którym gwarancji zatrudnienia udzieliła w przeszłości Kompania Węglowa, oraz 219 uczniów, którym pracę obiecał Katowicki Holding Węglowy - jego kopalnie od kwietnia należą do PGG. W przyszłym roku szkołę skończy dalszych 369 uczniów z gwarancją pracy w kopalniach PGG.

Potrzebni pracownicy

Aktualnie Grupa, która przejęła zobowiązania Kompanii Węglowej wynikające z porozumień w zakresie kształcenia młodzieży w zawodach górniczych, współpracuje z 14 organami prowadzącymi szkoły z klasami górniczymi. Przedstawiciele Grupy zapewniają, że z przeprowadzonych analiz poziomu odejść pracowników na emerytury, struktury wiekowej i stażu pracy pracowników, wynika potrzeba dalszej współpracy z samorządami i szkołami.

- Widzimy potrzebę kontynuacji współpracy z placówkami oświatowymi, które są dobrze przygotowane do kształcenia młodzieży w zawodach górniczych. Doprecyzowywane są zasady tej współpracy w zakresie naboru uczniów na kolejne lata, tak aby po ukończeniu edukacji zapewnić im zatrudnienie w kopalniach wchodzących w struktury PGG - powiedział rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

PGG nawiązała również współpracę z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w zakresie praktyk zawodowych dla studentów, a w przyszłości także staży absolwenckich i - w dalszej kolejności - zatrudniania inżynierów, w miarę możliwości spółki. - Współpraca obejmuje także opiekę nad studentami piszącymi prace dyplomowe, polegającą na udostępnieniu im materiałów źródłowych i bazowaniu na doświadczeniach z praktyk odbywanych w kopalniach naszej spółki - dodał rzecznik.

Porozumienie

Również uczestniczący w poniedziałkowym spotkaniu przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Tauronu Wydobycie deklarowali dalszą współpracę z samorządami w zakresie prowadzenia klas patronackich, aby nie dopuścić do luki pokoleniowej w kopalniach.

9 maja Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała porozumienie z Urzędem Miasta w Jastrzębiu-Zdroju; zgodnie z nim w Zespole Szkół nr 6 i Zespole Szkół Zawodowych w tym mieście otwarte zostaną klasy, które przygotują uczniów do pracy w zawodach: górnik, ślusarz, elektryk, technik górnictwa podziemnego i technik elektryk. Absolwenci będą mieli zagwarantowaną pracę zgodnie z zapotrzebowaniem spółki.

Odchodzą na emerytury

Rocznie na emerytury odchodzi ok. tysiąca pracowników JSW, a braki kadrowe mają być w miarę potrzeb uzupełniane nowymi pracownikami. Wiceprezes JSW Artur Wojtków przyznał, że w latach 2014-2016 borykająca się z kłopotami finansowymi spółka nie uzupełniała w całości odejść pracowników na emerytury, teraz jednak wznowiła działania służące zabezpieczeniu kopalniom kadr na przyszłość.

19 kwietnia JSW podpisała porozumienie o współpracy z Powiatem Gliwickim w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu oraz gwarancji zatrudnienia w zakładach JSW dla absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Porozumienie dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2016/2017. W umowie ustalono, że o liczbie osób planowanych do zatrudnienia decydować będzie spółka.

- Podpisane dzisiaj porozumienia to jasny sygnał dla młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych i studiującej na kierunkach związanych z górnictwem, że mogą wiązać swoją przyszłość zawodową z naszą spółką jako firmą perspektywiczną. Będziemy działać na Śląsku przez kolejne dziesięciolecia i będziemy potrzebować wykwalifikowanej kadry - mówił wówczas p.o. prezes JSW Daniel Ozon.

Autor: gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości