Sejm za poprawkami Senatu do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Rynki

ShutterstockUstawa trafi do podpisu prezydenta

Sejm poparł poprawki Senatu do noweli ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ustawa znosi podział rynku regulowanego na rynek giełdowy i pozagiełdowy.

Głosowanie odbyło się w czwartek.

Senat wniósł trzy poprawki, dwie o charakterze legislacyjnym. Trzecia dotyczy zmiany w ustawie z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Bez podziału

Znowelizowana ustawa o obrocie instrumentami finansowymi znosi podział rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy. Według uzasadnienia, różnice między rynkiem giełdowym a pozagiełdowym nie są wystarczająco istotne, aby uznać za uzasadnione rozróżnienie dwóch podtypów rynku regulowanego. "Pozostawienie takiego zróżnicowania miałoby sens, gdyby w stosunku do rynku pozagiełdowego przewidziane były istotnie mniejsze wymogi i uproszczone zasady funkcjonowania w porównaniu z rynkiem giełdowym" - czytamy w uzasadnieniu. Efektem regulacji będzie objęcie wymienionych typów rynku tym samym pojęciem rynku regulowanego. Nowela wprowadza także instytucję rachunku derywatów. W uzasadnieniu zaznaczono, że konieczne jest uregulowanie zasad ewidencji instrumentów pochodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz skutecznego nadzoru nad rynkiem terminowym. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Autor: tol/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock