Raport: na rynku Catalyst wyemitowano obligacje za 7,6 mld zł

Rynki

PAPNa rynku Catalyst dominują papiery emitowane przez Skarb Państwa

W 2014 r. firmy i samorządy wyemitowały przez rynek Catalyst obligacje nieskarbowe o wartości 7,6 mld zł, a łączna wartość notowanych tam obligacji sięgnęła 544,6 mld zł; – wynika z raportu Grant Thornton. Catalyst to ważny filar GPW - uważa wiceprezes giełdy.

Z kolei łączna wartość notowanych obecnie na Catalyst obligacji nieskarbowych (korporacyjnych, komunalnych i spółdzielczych), zdaniem autorów raportu, to 67 mld zł - 28 proc. więcej niż przed rokiem. Raport wskazuje na dynamiczny wzrost wartości takich obligacji od początku istnienia rynku Catalyst. W 2010 r. ich wartość wynosiła 17 mld zł, a już w 2013 wzrosła do 58,9 mld zł. Na koniec 2014 r. było to 64,1 mld zł.

Dominują papiery SP

Na rynku Catalyst dominują papiery emitowane przez Skarb Państwa. Stanowiły one na koniec 2014 roku 88,2 proc. wartości całego rynku. Wśród pozostałych instrumentów dominują obligacje korporacyjne, które w grudniu 2014 roku osiągnęły wartość 56,1 mld zł. Wzrósł udział listów zastawnych oraz obligacji spółdzielczych, których wartości wynosiły odpowiednio 4,1 i 0,7 mld zł.

Kierujący przygotowaniem raportu Maciej Richter z firmy doradczej Grant Thornton uważa, że ubiegły rok był jednym z najważniejszych w historii rynku Catalyst. „To już szósty rok funkcjonowania rynku. Zeszły rok spowodował, że jego przewaga nad podobnymi rynkami regionu jest proporcjonalna do wielkości naszej gospodarki. Nastąpił też znaczny wzrost notowanych emisji obligacji, a także spadło oprocentowanie” - powiedział na piątkowej konferencji prasowej.

Strategiczny filar

Wiceprezes warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych Grzegorz Zawada dodał z kolei, że rynek papierów dłużnych jest "strategicznym filarem rozwoju giełdy". Zadeklarował również, że zarząd giełdy podejmuje kroki zmierzające do jeszcze większego przyspieszenia jego rozwoju. Wśród tych działań wymienił m.in.: uproszczenie architektury rynku, "by uczynić go jeszcze prostszym dla emitentów i inwestorów" i pomoc dla notowanych podmiotów w unikaniu błędów technicznych. Najważniejsze jego zdaniem jest jednak ciągłe zaostrzanie kryteriów dla emitentów.

- Pracujemy nad tym, by emitenci, których pozyskujemy, byli najlepszymi emitentami, a nie tylko takimi, dla których jest to jedyna możliwość pozyskania finansowania – powiedział w piątek Zawada.

Rynek czeka na zmiany

Jak dodał Richter, na dalszy rozwój rynku duży wpływ będą miały nowe regulacje prawne, z których część wejdzie w życie już w tym roku. Wśród nich, na pierwszym miejscu wymienia zmianę ustawy o obligacjach. - Spodziewamy się, że uczyni to rynek jeszcze bardziej atrakcyjnym – zarówno dla emitentów jak i inwestorów, choć ustawa nie wprowadza żadnych rewolucyjnych zmian.

Zmiany w ustawie o obligacjach mają na celu przede wszystkim: umożliwienie emitowania obligacji przez spółki celowe; emitowania obligacji podporządkowanych, wieczystych i partycypacyjnych. Wprowadza również nową instytucję - Zgromadzenie Obligatariuszy, która ma usprawnić proces negocjacyjny. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP