Rynki

Pomoc dla “frankowiczów”. Sprawdź najważniejsze propozycje

Rynki

TVN24 Biznes i ŚwiatBankowcy przedstawili nowe propozycje dla "frankowiczów"

Związek Banków Polskich przedstawił swoje propozycje w sprawie rozwiązania problemu kredytów frankowych. Sprawdź, co musisz wiedzieć zarówno o najnowszych, jak i wcześniejszych pomysłach pomocy dla “frankowiczów”.

Trzy nowe propozycje to wzbogacenie tzw. "sześciopaku", który bankowcy przedstawili krótko po uwolnieniu kursu franka wobec euro i "czarnym czwartku", czyli po 15 stycznia.

Co zaproponowali bankowcy?

1. Pierwsza z nich to utworzenie funduszu wspierania restrukturyzacji kredytów hipotecznych. Byłby on adresowany do wszystkich klientów mających problemy ze spłatą kredytów - niezależnie od tego, czy byłyby to kredyty złotowe czy walutowe. Z funduszu mogłyby skorzystać osoby, które utraciły pracę, są dotknięte chorobą lub padły ofiarą klęski żywiołowej. Fundusz byłby stworzony przede wszystkim ze środków bankowych.

2. Drugi pomysł bankowców to rozwiązanie, które zakłada wprowadzenie możliwości zamiany zabezpieczenia kredytów hipotecznych na inne adekwatne zabezpieczenie. Takie rozwiązanie byłoby możliwe na wniosek kredytobiorcy.

3. Trzeci pomysł bankowców to utworzenie kolejnego funduszu - tzw. sektorowego funduszu stabilizacyjnego. Byłby on przeznaczony dla posiadaczy kredytów we frankach, a jego celem byłoby stabilizowanie wysokości rat kredytu - byłaby możliwość skorzystania z niego, gdyby kurs franka gwałtownie wzrósł i zarazem wzrosłaby rata kredytu. Jednak skorzystanie z funduszu łączyłoby się ze zobowiązaniem kredytobiorcy, że przewalutuje swój kredyt na złotówki w momencie, gdy kurs franka spadnie do wcześniej zadeklarowanego poziomu. Rozwiązanie to byłoby dostępne dla kredytobiorców, którzy regularnie dotąd spłacali kredyt, ale w momencie gwałtownego wzrostu kursu franka ich możliwości spłaty stały się ograniczone.

"Frankowicze" kontra banki. Warto iść do sądu?TVN24 Biznes i Świat

Co w ramach tzw. "sześciopaku”?

1. Banki zobowiązały się do uwzględnienia ujemnej stawki LIBOR dla franka przy wyliczaniu oprocentowania rat kredytów. Dzięki temu spłacana przez dłużników rata kredytu hipotecznego może być niższa.

2. Bankowcy zgodziły się również na "istotne zmniejszenie", na 6 miesięcy spreadu walutowego. Chodzi tu o takie zmniejszenie prowizji pobieranej przy kupnie waluty na spłatę rat, by klient nie odczuł różnicy wobec sytuacji przed decyzją szwajcarskiego banku centralnego o uwolnieniu kursu franka.

3. Związek Banków Polskich zaproponował również uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla klientów zamieszkujących kredytowane nieruchomości, a także wydłużenie (na wniosek klienta) okresu spłaty lub okresowe zawieszenie spłaty raty kapitałowej.

4. Czwartym elementem tego pakietu jest rezygnacja przez banki z żądania nowego zabezpieczenia lub dodatkowego zabezpieczenia kredytu.

5. Piątym punktem pakietu jest umożliwienie kredytobiorcom przewalutowania, bez prowizji, na krajową walutę po kursie zbliżonym do kursu NBP.

6. Tak zwany “sześciopak” zamyka element, który pozwala na uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla klientów zamieszkujących kredytowane nieruchomości.

Ratunek dla "frankowiczów". Oceniają Rafał Hirsch i Maciej SamcikTVN24 Biznes i Świat

Propozycja szefa Komisji Nadzoru Finansowego

Propozycja Andrzeja Jakubiaka, przewodniczącego KNF zakładała, że dotychczasowy kredyt frankowy mógłby zostać zamieniony na złotówki po obecnym kursie i podzielony na dwie części: kredyt zabezpieczony hipotecznie wyrażony w złotych oraz kredyt niezabezpieczony hipotecznie, który odzwierciedlać ma konsekwencje osłabienia złotego. Stan zadłużenia z tytułu kredytu zabezpieczonego hipotecznie odpowiadać ma wartości, jaką posiadałby kredyt w złotych udzielony w tym samym momencie co kredyt we franku.

Wartość kredytu niezabezpieczonego hipotecznie odpowiadałaby zaś różnicy pomiędzy łącznym stanem zadłużenia w dniu przewalutowania, a stanem zadłużenia z tytułu kredytu zabezpieczonego hipotecznie. Kredyt niezabezpieczony hipotecznie miałby być w połowie spłacony przez kredytobiorcę (z oprocentowaniem w wysokości 1 proc.), a w połowie umorzony.

Jakubiak argumentował, że za sytuację powstałą w związku z kredytami we frankach odpowiadają zarówno banki, jak i kredytobiorcy, więc obie strony powinny wziąć na siebie koszty rozwiązania tego problemu. Szef KNF oceniał, że potencjalna strata sektora mogłaby wynieść 25 mld zł, co rozkładałoby się na 20-25 lat, a roczny koszt dla banków wyniósłby 1-1,2 mld zł, czyli ok. 7 proc. ich rocznego wyniku.

"Świat o czwartej": Recepta KNF dla "frankowiczów"TVN24 BiS

Szok frankowy

15 stycznia szwajcarski bank centralny (SNB), ogłaszając nieoczekiwanie, że uwalnia kurs swojej waluty, spowodował panikę na rynku. Inwestorów nie uspokoiło nawet to, że na osłodę obniżył stopę procentową do -0,75 proc. Dotychczas SNB utrzymywał sztywny kurs, co oznaczało, że euro nie mogło kosztować mniej niż 1,20 franka. Decyzja sprawiła, że szwajcarska waluta zyskała mocno na wartości, w tym wobec złotego. Po decyzji SNB za franka trzeba było zapłacić rekordowe 5,19 zł, choć dzień wcześniej kosztował 3,57 zł. Obecnie jest to ok. 3,87 zł.

Autor: msz/gry / Źródło: TVN24 BiS, PAP

Raporty: