Polski gigant z nową strategią. "Stawiamy na promowanie inicjatywy pracowników"

Rynki

OrlenPKN Orlen przyjął strategię rozwoju na lata 2017-21

PKN Orlen w ramach przyjętej strategii rozwoju na lata 2017-21 chce wzmacniać swą pozycję rynkową, wykorzystywać rosnącą rolę petrochemii i kontynuować projekty w segmencie wydobycia, a także podejmować przedsięwzięcia związane z innowacjami.

Jak zapowiedział płocki koncern, spółka planuje m.in. budowę instalacji visbreakingu w Płocku, prace koncepcyjne związane z przygotowaniem dalszego rozwoju w zakresie "petrochemii przyszłości", a w segmencie wydobycia kontynuowanie w Polsce oraz w Kanadzie prac, których celem będzie zwiększenia poziomu produkcji i wielkości zasobów 2P (pewne i prawdopodobne).

- Nasza strategia pozostaje niezmiennie oparta na trzech strategicznych filarach: budowa wartości, ludzie i siła finansowa. Priorytetem w nadchodzących latach będzie wzmocnienie pozycji rynkowej i realizacja najważniejszych inwestycji rozwojowych - oświadczył prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński, cytowany w komunikacie płockiego koncernu.

Jak zaznaczył, "kluczowym elementem" strategii spółki "pozostają oczywiście Ludzie". - Wierzymy, że dzięki utalentowanym pracownikom i nowoczesnej kulturze organizacyjnej, możliwa będzie dalsza budowa wartości koncernu - ocenił Jasiński. Prezes PKN Orlen podkreślił, że wśród strategicznych celów spółka ta "stawia na innowacje tworzące wartość". - W duchu patriotyzmu gospodarczego będziemy również współpracować z polską nauką oraz innymi spółkami Skarbu Państwa - dodał Jasiński.

Nowa strategia

PKN Orlen zwrócił uwagę, że wizja rozwoju płockiego koncernu w nowej strategii z perspektywą do 2021 r. "wpisuje się w globalne trendy, m.in. w zakresie wykorzystania źródeł energii, rozwoju technologii oraz procesów społecznych, które wpłyną na nowe zachowania i oczekiwania klientów". - PKN Orlen będzie koncentrował się na wzmacnianiu pozycji rynkowej, orientacji na klienta, wykorzystaniu zintegrowanego łańcucha wartości, w tym wzrastającej roli petrochemii oraz ostrożnej kontynuacji w segmencie wydobycia. Ważnym elementem strategii będzie również nastawienie na tworzące wartość innowacje - wyjaśniła spółka.

PKN Orlen przypomniał, iż realizując w ostatnich trzech latach dotychczasowe cele strategiczne, płocki koncern przekroczył zakładany poziom zysku EBITDA LIFO, który w latach 2014-16 wyniósł średniorocznie 7,4 mld zł i był wyższy o 2,3 mld zł w porównaniu z założeniami przyjętymi na lata 2014-17.

Jak wyjaśnił PKN Orlen, przyjęte tam obecnie kierunki strategiczne obowiązują na okres kolejnych 5 lat, natomiast "w związku z dużą zmiennością parametrów makroekonomicznych konkretne cele finansowe i operacyjne zaprezentowano na lata 2017-18". W tym czasie na inwestycje płocki koncern planuje przeznaczać średniorocznie 5,4 mld zł, z czego 3,7 mld zł na segment downstream (rafineria, petrochemia i energetyka), na segment detalu 0,6 mld zł oraz 0,8 mld zł na wydobycie. Według spółki w latach 2017-18 średnioroczna wartość EBITDA LIFO wyniesie tam 8,8 mld zł. - Niezmiennie ważne pozostaje dla nas utrzymanie solidnych fundamentów finansowych, które będą wspierać dalszy rozwój i zabezpieczać koncern przed ewentualnymi ryzykami zewnętrznymi - podkreślił wiceprezes PKN Orlen ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk. Zapowiedział, że spółka chce "utrzymać rating na poziomie inwestycyjnym", co sprawi, że będzie posiadała dostęp "do różnorodnych źródeł finansowania". - Zakładamy też, że realizowana strategia umożliwi dalszy wzrost wypłaty dywidendy dla naszych akcjonariuszy, której poziom będzie uzależniony od sytuacji finansowej - dodał Jędrzejczyk.

Sytuacja finansowa

Według PKN Orlen, "dobra sytuacja finansowa" pozwoliła spółce w ostatnich latach realizować kluczowe inwestycje rozwojowe, a także konsekwentnie zwiększać wysokość dywidendy - łącznie w okresie od 2014 do 2016 r. akcjonariuszom płockiego koncernu wypłacono 2,2 mld zł. "Pozycja PKN Orlen jest bardzo dobra i umożliwia dalszy rozwój" - oświadczyła spółka, przypominając m.in., że płocki koncern dysponuje nowoczesnymi rafineriami o łącznej zdolności przerobu ponad 30 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a także własnymi zasobami 2P surowców - ropy i gazu - które na koniec 2016 r. szacuje się na ponad 100 mln boe (baryłek ekwiwalentu). Jak zaznaczył PKN Orlen, podmioty jego grupy kapitałowej wytwarzają ponad 50 "najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych", które sprzedawane są w ponad 60. krajach, natomiast sprzedaż detaliczna prowadzona jest z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci stacji paliw - w Polsce, w Niemczech, Czechach i na Litwie - gdzie każdego dnia notowanych jest 1,4 mln transakcji, co sprawia, iż "Orlen pozostaje najcenniejszą polską marką".

Umowy z producentami

PKN Orlen zapowiedział, że w jego nowej strategii "istotna będzie dalsza koncentracja na bezpieczeństwie surowcowym". Spółka zapewniła, że dzięki zawartej we wrześniu nowej umowie z PGNiG, posiada zabezpieczone dostawy gazu ziemnego na kolejnych 5 lat. "Jeżeli chodzi o dostawy ropy naftowej, planowane jest dalsze umacnianie dotychczasowych i budowanie nowych relacji handlowych z największymi producentami na świecie" - podkreślił koncern. Jednocześnie PKN Orlen przypomniał, że zaopatrzenie rafinerii należących do jego grupy kapitałowej - w Polsce, w Czechach i na Litwie - odbywa się w oparciu o długoterminowe umowy z producentami, w tym z Rosneft, Tatneft i Saudi Aramco, które uzupełniane są zakupami doraźnymi, typu spot. Zapewnił, że jest przygotowany technologicznie do przerobu ponad 80 różnych gatunków surowca z całego świata. Ostatnio spółka podpisała umowę na dostawę 1 mln baryłek ropy z Iranu z przeznaczeniem dla rafinerii w Płocku. PKN Orlen podkreślił, iż "szukając nowych szans rozwojowych, będzie aktywnie angażować się w projekty innowacyjne" związane zarówno z podstawową działalnością grupy kapitałowej tej spółki, jak i komplementarnymi do niej, nowymi przedsięwzięciami. - Rynek energii zmienia się, jednak w przewidywalnej perspektywie ropa naftowa pozostanie podstawowym surowcem do produkcji paliw i produktów petrochemicznych - ocenił prezes PKN Orlen. - Wyzwaniem jest dynamika otoczenia biznesowego i przygotowanie koncernu do zmian, które przyniesie przyszłość. Dlatego w nowej strategii stawiamy na innowacje i promowanie inicjatywy pracowników oraz rozwijanie organizacji opartej na wiedzy - podsumował Jasiński.

Ministerstwo Skarbu Państwa zostanie zlikwidowane 1 stycznia 2017 roku. Zobacz wrześniową wypowiedź szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryka Kowalczyka (04.10.2016):

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Orlen