Plany PGNiG na 2015 rok: pozostać liderem i zwiększyć wydobycie

Rynki

PGNiGMagazyn gazu PGNiG w Kosakowie

PGNiG w strategii na lata 2014-2022 zakłada, że pozostanie liderem sprzedaży na rynku gazu. Spółka chce wzmocnić obszar upstreamowy, budując portfel zagranicznych aktywów poszukiwawczo–wydobywczych.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA poinformowało w komunikacie, że będzie dążyć do pozostania liderem sprzedaży na rynku gazu. Firma chce być "preferowanym dostawcą dla wszystkich segmentów klientów".

Kluczowa dźwignia

"Cele te spółka zamierza osiągnąć m.in. poprzez opracowanie i uruchomienie mechanizmów zatrzymania klientów oraz podniesienia jakości obsługi klientów. Strategia PGNiG zakłada utrzymanie wysokiego poziomu stabilności dostaw gazu do klientów końcowych oraz uatrakcyjnienie oferty produktowej, m.in. poprzez produkty dual fuel oraz rozwój usług dodatkowych" - podano. Spółka będzie też dążyć do "uelastycznienia portfela gazu ziemnego i dostosowania go do zmieniających się warunków rynkowych w zakresie cen oraz warunków dostaw". Kolejnym celem zarysowanym w strategii jest wzmocnienie i transformacja obszaru poszukiwanie i wydobycie, który ma być "kluczową dźwignią" dalszego rozwoju firmy.

Poszukiwania będą kontynuowane

"Głównym celem PGNiG jest utrzymanie stabilnego wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju. Jednakże, aby stworzyć perspektywę dalszego istotnego wzrostu wartości dla akcjonariuszy, spółka planuje aktywnie budować portfel zagranicznych aktywów poszukiwawczo – wydobywczych" - napisano w komunikacie. PGNiG zapowiada też, że będzie kontynuować prace poszukiwawcze w zakresie gazu łupkowego na swoich najbardziej perspektywicznych koncesjach. Spółka wskazuje również na maksymalizację przepływów z obszaru infrastruktury i wytwarzania. "Posiadane przez grupę PGNiG aktywa w obszarze infrastruktury sieciowej, magazynowania gazu oraz wytwarzania energii elektrycznej i ciepła są źródłem przewidywalnych, stabilnych przychodów i przynoszą atrakcyjne stopy zwrotu w relacji do ponoszonego ryzyka. W perspektywie nadchodzących lat aktywa te będą ważnym czynnikiem stabilizującym wyniki grupy i zwiększającym możliwości finansowania nowych projektów" - podała spółka. PGNiG zaznaczyło, że w tym obszarze niezbędna będzie stała kontrola kosztów i optymalizacja ponoszonych nakładów inwestycyjnych.

Zwiększyć efektywność

"W okresie intensywnej konkurencji szczególne znaczenie będzie mieć maksymalizacja wolnych środków generowanych przez ten obszar, zwłaszcza na nowe inwestycje rozwojowe" - poinformowano w raporcie. Grupa planuje w dalszym ciągu pracować nad zwiększeniem efektywności kosztowej i organizacyjnej, w tym kontynuować Program Poprawy Efektywności. Jak podało PGNiG oczekiwany poziom oszczędności wygenerowanych w ramach realizacji Programu Poprawy Efektywności to "ok. 700-800 mln zł efektów powtarzalnych na poziomie EBITDA od końca 2018 roku".

Autor: pp//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PGNiG