Podwyżka cen gazu dla dużych odbiorców. Urząd zatwierdził taryfy

Rynki

ShutterstockPGNiG zapowiada wzrost cen gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych średnio o 12,2 proc.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy trzech kluczowych przedsiębiorstw sektora gazowego. Jak podaje Urząd, wprowadzenie w życie taryfy PGNiG oznacza wzrost cen gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych średnio o 12,2 proc., włącznie z opłatą abonamentową, która nie ulega zmianie. Spółka podaje, że podwyżka dotyczy tylko największych klientów.

W przypadku PGNiG nowe taryfy będą obowiązywały przez pierwszy kwartał przyszłego roku, tj. do 31 marca 2017 r. Dotyczy największych klientów, zużywających powyżej 25 mln m sześciennych surowca. Całoroczna taryfa PLNG będzie obowiązywała do 31 grudnia 2017 r., natomiast taryfa SGT EuRoPol Gaz - do 30 września 2017 r.

URE podaje, że dla odbiorców hurtowych przedsiębiorstwo PGNiG zostało zwolnione z obowiązku zatwierdzania taryfy.

Argumenty PGNiG

"Cena gazu wysokometanowego dla największych klientów PGNiG wzrośnie od początku przyszłego roku średnio o 12,2 proc., a cena gazu zaazotowanego o 13,4 proc." - poinformowała spółka w komunikacie.

Wzrost cen gazu spowodowany jest planowanym wzrostem kosztów jego zakupu w imporcie.

"Z uwagi na wzrost cen ropy naftowej, obserwowany względem wcześniejszych okresów roku, oraz wzrost cen gazu ziemnego na rynkach hurtowych w północno-zachodniej Europie dla I kwartału 2017 roku, zwiększeniu uległ całkowity koszt pozyskania przez PGNiG gazu ziemnego, w porównaniu do kosztu, jaki był przyjmowany do aktualnie obowiązującej taryfy" - napisała spółka w komunikacie.

Ceny LPG

Wejście w życie nowej taryfy PLNG oznacza wzrost średniej stawki za regazyfikację gazu skroplonego (LNG) o 7,5 proc. Główną przyczyną wzrostu jest uwzględnienie w podstawie kalkulacji taryfy kosztów podatku od infrastruktury terminalu, których to przedsiębiorstwo nie ponosiło w 2016 r., a zatem nie uwzględniło w kalkulacji taryfy obowiązującej.

Stawki opłat w taryfie SGT EuRoPol Gaz, w stosunku do stawek aktualnie stosowanych, maleją o 20,9 proc., przede wszystkim ze względu na spadek kosztów zakupu gazu na potrzeby własne.

PGNiG pozywa Rosjan. W sprawie zmiany warunków cenowych kontraktu:

PGNiG pozywa Rosjan. W sprawie zmiany warunków cenowych kontraktutvn24

Autor: MS / Źródło: PAP, URE

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock