Polskie rurociągi na sporym plusie. Tłoczą więcej ropy

Rynki

orlenZysk netto Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) „Przyjaźń” za pierwszy kwartał tego roku wyniósł 57,3 mln zł

Zysk netto Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) „Przyjaźń” za pierwszy kwartał tego roku wyniósł 57,3 mln zł i był wyższy o 9 proc. w porównaniu z zyskiem netto za analogiczny okres 2014 r., który spółka wypracowała na poziomie 52,4 mln zł.

Przychody PERN z działalności operacyjnej w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 r. wyniosły ponad 160,3 mln zł, co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, gdy wynik ten wyniósł 151,7 mln zł – poinformowała PAP we wtorek spółka.

Nowe źródła

- Ten wynik to efekt konsekwentnej realizacji naszej strategii, poszukiwania nowych źródeł dochodu, optymalizacji kosztów i utrzymującego się na stosunkowo wysokim poziomie transportu surowca systemem "Przyjaźni” – ocenił prezes PERN Marcin Moskalewicz.

Z danych spółki wynika, że w pierwszym kwartale tego roku ilość przetłoczonej ropy naftowej zarządzanymi przez nią rurociągami osiągnęła poziom 11,3 mln ton, czyli była o 3 proc. wyższa od analogicznego okresu w 2014 r., gdy było to 11 mln ton surowca.

PERN jest jednoosobową spółka Skarbu Państwa, strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i należącą do tzw. infrastruktury krytycznej. Zarządza na terenie kraju siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,2 mln metrów sześc. Rurociągami naftowymi spółka tłoczy surowiec z Rosji - ok. 50 mln ton rocznie - do rafinerii PKN Orlen i Grupy Lotos oraz rafinerii niemieckich - PCK Schwedt i Mider Spergau.

Zysk

W kwietniu PERN informował, że zysk netto za 2014 r. wyniósł tam 207,2 mln zł i był wyższy od uzyskanego rok wcześniej, gdy osiągnął on poziom 205,8 mln zł. W 2014 r. wzrosły też przychody ze sprzedaży spółki, które osiągnęły poziom 625 mln zł przy 608,4 mln zł w 2013 r.

W 2013 r. PERN rozpoczął na terenie Portu Gdańsk budowę pierwszego w kraju Terminalu Naftowego. To strategiczna inwestycja spółki, która ma zapewnić m.in. elastyczność dostaw ropy naftowej dla polskich i niemieckich rafinerii. Finalizacja pierwszego etapu inwestycji z przeznaczeniem na ropę naftową planowana jest po koniec 2015 r.

Terminal ma służyć do przeładunku i składowania ropy naftowej oraz paliw, a także produktów chemicznych. Jego budowa będzie realizowana w dwóch etapach. Trwający obecnie pierwszy obejmuje m.in. sześć zbiorników na ropę naftową o pojemności 62,5 tys. metrów sześc. każdy oraz infrastrukturę niezbędną do ich obsługi. Drugi etap zakłada budowę zbiorników o łącznej pojemności 325 tys. metrów sześc. do magazynowania produktów ropopochodnych, chemikaliów, paliwa lotniczego JET-A i biokomponentów. Do terminalu zostanie doprowadzona bocznica kolejowa. Wybudowana zostanie też stacja autocystern.

Realizacja całego przedsięwzięcia, czyli obu etapów, powinna zakończyć się w 2018 r. Łączny koszt gdańskiego terminalu PERN szacowany jest na ok. 826 mln zł.

Autor: /gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: orlen