Małgorzata Zaleska prezesem GPW. "Giełda powinna być miejscem długoterminowych inwestycji"

Rynki

TVN24BiŚMałgorzata Zaleska prezesem GPW

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GPW powołało we wtorek prof. Małgorzatę Zaleską na prezesa warszawskiej giełdy. - Musimy dalej pracować nad tym, by Polacy postrzegali rynek kapitałowy jako miejsce długoterminowych inwestycji, by papiery wartościowe były dobrem przekazywanym w spadku, z pokolenia na pokolenie, jak choćby w USA - deklaruje Zaleska.

Zaleska, powołana we wtorek na prezesa warszawskiej giełdy przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW, powiedziała dziennikarzom, że na razie jest za wcześnie, by mówić o jej pierwszych decyzjach jako szefa GPW. - W tej chwili mówienie o kompleksowej strategii (GPW) jest przedwczesne. W stosownym czasie, po dokonaniu całej procedury wyboru, po decyzji KNF (która musi zgodzić się na powołanie prezesa GPW- red.) będzie na to czas i miejsce - wskazała.

- Zaufanie do rynku finansowego jest dobrem najwyższym, także zaufanie do rynku kapitałowego jest bardzo ważne. Zarówno jeśli inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni będą postrzegali rynek kapitałowy jako bezpieczny, jako taki, który może im przynosić korzyści w długim terminie, będzie to korzystne nie tylko z punktu widzenia tych inwestorów, ale także z punktu widzenia rozwoju całej gospodarki - mówiła Zaleska.

Dobra nominacja

Niedawno, po nominacji Zaleskiej na szefową GPW, minister skarbu Dawid Jackiewicz podkreślał, że od 20 lat jest ona związana z rynkiem finansowym i miała możliwość "uczestniczyć w pracach instytucji kluczowych dla sieci bezpieczeństwa finansów państwa".

Prof. Małgorzata Zaleska zastąpiła na tym stanowisku Pawła Tamborskiego, który zrezygnował z pełnionej funkcji z dniem 31 grudnia 2015 roku.

Prof. Zaleska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1995 r. ukończyła Study Course in Economic Policy oraz Study Course in Economic Policy for Central and Eastern European Countries w Japonii. Jest też absolwentką Podyplomowego Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Stopnie i tytuł naukowy prof. Zaleska uzyskała odpowiednio: w 1997 r. - stopień doktora nauk ekonomicznych, w 2000 r. - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - finansów i bankowości, w 2004 r. - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. W 2006 r. została awansowana na stanowisko profesora zwyczajnego SGH.

Doświadczenie

W latach 1998-2003 była doradcą prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a w latach 2000-2002 członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2005-2006 była ekspertem ministra edukacji narodowej i sportu.

W latach 2007-2009 była Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a w latach 2008-2009 także członkiem zarządu International Association of Deposit Insurers (IADI) oraz przewodniczącą Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers (EFDI).

3 sierpnia 2009 została powołana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego na stanowisko członka zarządu NBP. Jej kadencja wygasła w 2015 roku.

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska pokieruje warszawską giełdąTVN24 Biznes i Świat

Autor: mb/gry / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24BiŚ