JSW porozumiała się z obligatariuszami ws. wykupu obligacji

Rynki

tvn24JSW porozumiała się z obligatariuszami ws. wykupu obligacji

Jastrzębska Spółka Węglowa porozumiała się z obligatariuszami, zobowiązując się do wykupu w latach 2016-2018 obligacji o łącznej wartości 150 mln zł, a od 2019 r. w kwocie nie mniejszej niż 178 mln zł rocznie – podała w środę w raporcie bieżącym spółka.

Chodzi o nabycie przez JSW obligacji w celu ich umorzenia i wprowadzenia dalszych zmian do warunków emisji obligacji w ramach programu emisji z lipca 2014 r.

Ważna umowa

Z perspektywy JSW to ważna umowa, ponieważ kwestia obligacji należy do kluczowych problemów związanych z płynnością zadłużonej spółki.

Stronami umowy z JSW są BGK, PKO BP, PZU i PZU na Życie. W tym gronie nie ma ING Banku Śląskiego, który również był obligatariuszem spółki.

JSW od ub. roku dotyka trudna sytuacja sektora węgla kamiennego. Na początku 2015 r. wprowadzono program restrukturyzacji grupy JSW, w którym znalazły się m.in. inicjatywy związane z podniesieniem efektywności. Trudną sytuację pogorszyło na początku września ub. roku żądanie ING Banku Śląskiego wcześniejszego wykupu posiadanych obligacji o łącznej wartości 26,3 mln zł i 12,95 mln dol.

Wartość obligacji

Podpisana w lipcu ub. roku umowa emisji obligacji JSW opiewała ogółem na 700 mln zł i 163,75 mln dolarów. Opcja wcześniejszego wykupu przysługiwała obligatariuszom (PKO BP, BGK, ING Bankowi Śląskiemu i PZU FIZAN BIS 1) od 31 lipca ub. roku w związku z niewypełnieniem przez JSW (wobec niekorzystnej sytuacji rynkowej) zobowiązania do dokonania do 30 lipca ub. roku emisji obligacji na rynkach międzynarodowych.

We wrześniu ub. roku JSW zawarła umowie o dalszej współpracy z obligatariuszami, którzy zobowiązali się do powstrzymania od żądania wcześniejszego wykupu obligacji oraz do "prowadzenia w dobrej wierze rozmów z JSW w celu uzgodnienia i podpisania (...) listy najistotniejszych zasad i warunków przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW".

W październiku ub. roku spółka dokonała zapłaty z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji o wartości 5,35 mln dol. z odsetkami wobec ING, a w grudniu zapłaty z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji o wartości 12 mln zł wraz z odsetkami wobec ING oraz o wartości 15 mln zł wraz z odsetkami wobec BGK, PKO BP oraz PZU FIZAN.

Porozumienie

W grudniu ub. roku JSW porozumiała się z obligatariuszami ws. uzgodnienia scenariusza restrukturyzacji zadłużenia JSW i zawarcia umowy restrukturyzacyjnej do 30 czerwca 2016 r. Oznaczało to kolejnych siedem miesięcy na wypracowanie umowy restrukturyzacyjnej – w tym czasie m.in. obligatariusze zobowiązali się do dalszego powstrzymywania od wykonania swoich praw, wynikających z możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji.

JSW zobowiązała się wobec obligatariuszy do podjęcia szeregu dodatkowych działań w okresie obowiązywania umowy o dalszej współpracy w terminach szczegółowo określonych w tej umowie.

Po tym, jak ING Bank Śląski zażądał wcześniejszego wykupu obligacji, w połowie września br. zarząd JSW i związki zawodowe podpisały porozumienie ws. ograniczenia części świadczeń pracowniczych, aby stworzyć podstawę do dalszych negocjacji z bankami i zwiększyć szanse na zachowanie płynności finansowej spółki.

W kwietniu br. JSW podała, że przekaże do Spółki Restrukturyzacji Kopalń część dawnej kopalni Jas-Mos, gdzie kończy się możliwy do opłacalnego wydobycia węgiel, a wraz z majątkiem kopalni do SRK przejdzie ok. 2,5 tys. osób z ponad 24-tysięcznej załogi JSW.

Na początku kwietnia wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski mówił, że w ramach programu naprawczego w niektóre aktywa JSW mogą zaangażować się: Polskie Inwestycje Rozwojowe, Towarzystwo Finansowe Silesia, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz spółka PGNIG Termika. Zaangażowanie kapitałowe inwestorów miałoby służyć pozyskaniu kapitału na inwestycje w firmie.

W kwietniu br. PGNiG Termika kupiła za 190,4 mln zł 100 proc. akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju od Spółki Energetycznej Jastrzębie (SEJ) z grupy JSW. Z kolei pod koniec maja JSW podpisała z PGNiG Termika list intencyjny dotyczący sprzedaży całej SEJ.

Strata netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej w ub. roku przekroczyła 3,1 mld zł; na wynik w znacznym stopniu wpłynęły odpisy na majątku dokonane na ponad 2,83 mld zł.

Autor: gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24