Polskę i Litwę połączy gazowy most? "Korzyści dla regionu Morza Bałtyckiego"

Rynki

Jest zainteresowanie projektem połączenia systemów gazowych Polski i Litwy - wynika z poniedziałkowego komunikatu polskiego operatora przesyłowego Gaz System

Jest zainteresowanie projektem połączenia systemów gazowych Polski i Litwy - wynika z poniedziałkowego komunikatu polskiego operatora przesyłowego Gaz System.

- Promotorzy projektu połączenia międzysystemowego Polska - Litwa (GIPL) polski operator systemu przesyłowego Operator Gazociągów Przesyłowych gaz System i operator systemu przesyłowego AB Amber Grid, przeprowadzili Niewiążącą Fazę Procedury Open Season, która stanowi istotny etap w ramach realizacji projektu GIPL - napisano w komunikacie operatora.

Projekt GIPL ma zintegrować rynek w regionie Morza Bałtyckiego z jednolitym unijnym rynkiem gazu, zdywersyfikować źródła dostaw gazu i podnieść bezpieczeństwo jego dostaw.

"Korzyści dla uczestników rynku gazu"

- Promotorzy pozytywnie oceniają wyniki uzyskane w trakcie Niewiążącej Fazy Procedury Open Season. Uczestnicy rynku, reprezentowani głównie przez polskie i litewskie spółki zajmujące się w większości produkcją, obrotem i dystrybucją gazu ziemnego, wykazali znaczące zainteresowanie usługami przesyłu gazu ziemnego w ramach połączenia GIPL. Pozostali interesariusze wyrazili swoje poparcie dla tego projektu, który przyniesie korzyści dla uczestników rynku gazu w regionie Morza Bałtyckiego - dodano.

Jak wynika z komunikatu, operatorzy polskiego i litewskiego systemu przesyłowego wezmą pod uwagę wyniki procedury Open Season przy podejmowaniu decyzji dotyczących optymalnej struktury finansowania przedsięwzięcia. AB Amber Grid to litewski operator systemu przesyłowego, odpowiada za przesył gazu ziemnego (transport gazu ziemnego siecią gazociągów wysokiego ciśnienia) do użytkowników systemu oraz za utrzymanie i rozwój systemu przesyłowego. System gazociągów obsługiwany przez AB Amber Grid składa się z gazociągów wysokiego ciśnienia (o łącznej długości 2000 km), 2 tłoczni, 2 transgranicznych stacji pomiarowych, 67 krajowych punktów wyjścia, instalacji ochrony katodowej (ochrony gazociągu przed korozją), jak również systemów transmisji danych i systemów telekomunikacyjnych.

Polski operator gazociągów przesyłowych Gaz System to strategiczna spółka polskiej gospodarki, odpowiedzialna za przesył gazu i zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Firma zarządza majątkiem wartym ponad 8 mld zł, na który składa się ponad 10 tys. 300 km gazociągów wysokiego ciśnienia, 14 tłoczni, 57 węzłów oraz blisko 100 punktów wyjścia. Zatrudnia ponad 2500 pracowników.

Autor: mb / Źródło: PAP