To musisz wiedzieć zanim pójdziesz na zwolnienie lekarskie

Pieniądze

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o e-receptachtvn24
wideo 2/5

Zamierzasz iść na zwolnienie lekarskie? Sprawdź, jak fakt przebywania "na L4" wpłynie na twoje wynagrodzenie i kiedy będziesz musiał wrócić do pracy.

Kto może iść na zwolnienie lekarskie (L4)?

Na płatne zwolnienie lekarskie mogą iść osoby opłacające składkę chorobową. Jest ona obowiązkowa dla umów o pracę i dobrowolna dla zleceniobiorców.

Aby otrzymać wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy należy nieustannie podlegać ubezpieczeniu przez minimum 30 dni na umowie o pracę i 90 dni na umowie zlecenie. Do tego okresu mogą być zakwalifikowane także poprzednie okresy ubezpieczenia, jeżeli przerwa między nimi nie wynosiła więcej niż 30 dni.

Zwolnienie lekarskie (L4). Zasady naliczania

Świadczenie chorobowe jest wyliczane na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracownik zachorował.

W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 12 miesięcy, świadczenie wyliczane jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pełne miesiące kalendarzowe podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Przy obliczeniu wspomnianej podstawy oprócz wynagrodzenia zasadniczego należy uwzględnić premie, prowizje oraz inne dodatki.

Jednak ostateczna wysokość świadczenia chorobowego jest uzależniona od powodu naszej nieobecności. Gdy nie przychodzimy do pracy z powodu grypy, przeziębienia, czy anginy otrzymujemy 80 proc. podstawy wynagrodzenia.

Całość podstawy wynagrodzenia można natomiast otrzymać, gdy musimy iść na zwolnienie wymuszone wypadkiem w pracy lub w drodze do bądź z pracy. Pełna podstawa przysługuje nam także w przypadku zwolnienia z powodu poddania się badaniom lub zabiegom lekarskim w związku z dawstwem komórek, tkanek oraz narządów.

100 proc. podstawy wynagrodzenia otrzymują także kobiety przebywające na zwolnieniu z powodu choroby w ciąży.Natomiast na jedynie 70 proc. podstawy mogą liczyć chorzy przebywający w szpitalu.Przez pierwsze 33 dni choroby w roku kalendarzowym wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca. Wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłek chorobowy zaczyna przysługiwać od 34. dnia.Od 1 grudnia 2018 roku z uwagi na wprowadzone e-zwolnienia obowiązek dostarczenia zwolnienia w ciągu 7 dni do pracodawcy stał się nieaktualny.Przez jaki czas można być na zwolnieniu?Na zwolnieniu lekarskim pracownik może przebywać maksymalnie 182 dni. Jeżeli jednak jest chory na gruźlicę lub jest w ciąży to okres ten przedłuża się do 270 dni. Jeżeli po tych terminach lekarz orzecznik ZUS uzna, że dalsze leczenie lub rehabilitacja spowoduje odzyskanie zdolności do pracy, przysługuje świadczenie rehabilitacyjne. Nie może być ono jednak wypłacane dłużej niż przez 12 miesięcy.Wynosi ono 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, a następnie 75 proc. tej podstawy. Jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży lub jest spowodowana wypadkiem przy pracy świadczenie rehabilitacyjne wynosi 100 proc.

Autor: mp / Źródło: tvn24bis

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock