Zmiany w ubezpieczeniach. Będą ograniczenia dla roszczeń ZUS-u

Pieniądze

Shutterstockkasa pieniądze złoty

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakłada ona, że ZUS nie będzie mógł żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, np. zasiłku chorobowego, po upływie pięciu lat od takiego zdarzenia.

W ustawie wskazano okres, w jakim ZUS i KRUS będą mogły żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Za przyjęciem ustawy było 430 posłów, nikt nie głosował przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Nowe przepisy

Zgodnie z nowelizacją, w przypadku osoby, która pobrała nienależne świadczenie, decyzja zobowiązująca do jego zwrotu nie może być wydana później niż w ciągu pięciu lat od ostatniego dnia okresu, za który je pobrano. Oznacza to, że ograniczono okres na wydanie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia do pięciu lat od ostatniego dnia nienależnie pobranego świadczenia. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przedawniają się po 10 latach, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności. Oznacza to, że ZUS i KRUS nie są ograniczone jakimkolwiek terminem do wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Ubezpieczenie dzieci w szkołach nie jest obowiązkowe:

Autor: PMB / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock