Kupujesz ubezpieczenie? Sprawdź, co się zmieni w umowach

Pieniądze

ShutterstockZawierając ubezpieczenie

Prokonsumenckie zmiany w prawie dot. pośrednictwa ubezpieczeniowego przewiduje projekt nowej ustawy przygotowywanej przez MF. Według wiceministra finansów Piotra Nowaka wyeliminuje ona dotychczasowe zagrożenia dla interesów konsumentów.

Nowa ustawa o o dystrybucji ubezpieczeń ma zastąpić ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zmiana wynika z opublikowanej w styczniu 2016 r. nowej dyrektywy unijnej. Polska ustawa - w ślad za dyrektywą - zwiększy m.in. obowiązki informacyjne ubezpieczycieli, a także rozszerzy zakres przepisów na wszystkie kanały dystrybucji ubezpieczeń.

Umowa ubezpieczeniowa

Sprzedawcy będą musieli szerzej informować klientów o ubezpieczeniu, trybie opłacania składek czy rozwiązaniu umowy. Zdaniem Nowaka "wpłynie to na lepsze zrozumienie przez konsumenta istoty oferowanego produktu ubezpieczeniowego".

W myśl projektu dystrybutorzy ubezpieczeń będą musieli informować konsumentów m.in. o swoim statusie oraz charakterze otrzymywanego wynagrodzenia. Będą mieć także obowiązek ustalić wymagania i potrzeby klienta, by jak najlepiej dopasować umowę. Będa musieli zapewnić odpowiednie procedury reklamacyjne, które umożliwią klientom i organizacjom konsumenckim składanie skarg w związku z ich działalnością.

Planowane jest także wprowadzenie obowiązkowych szkoleń zawodowych, które mają zapewnić, aby dystrybutorzy ubezpieczeń posiadali odpowiednią wiedzę i umiejętności umożliwiające im skuteczne wykonywanie ich obowiązków.

Wiceminister finansów zapowiedział także wprowadzenie przepisów "zapewniających brak negatywnego wpływu konfliktów interesów występujących u dystrybutorów ubezpieczeń na interesy klientów".

Sprzedaż polis

Prokonsumenckie przepisy, m.in. szerokie obowiązki informacyjne czy ograniczające wysokość opłat likwidacyjnych w umowach ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym, wprowadziła od stycznia 2016 r. ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Reguluje ona sposób i warunki wykonywania działalności przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Tymczasem projektowana ustawa o dystrybucji ubezpieczeń określać będzie zasady dystrybucji ubezpieczeń osobowych i majątkowych. Dystrybucja ubezpieczeń prowadzona jest bowiem przez wiele podmiotów: agentów, brokerów ubezpieczeniowych, zakłady ubezpieczeń, banki, dealerów samochodowych, biura podróży.

Ponadto - zaznaczył wiceminister finansów - nowa ustawa umożliwi skuteczną eliminację występujących nieprawidłowości i zapewni efektywną ochronę interesów konsumentów, zawierających umowy ubezpieczenia.

Zobacz, 19 osób podejrzanych o wyłudzanie prowizji za ubezpieczenia:

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock