Zmiany w podatkach. Bicz na wyprowadzanie zysków za granicę

Pieniądze

Pixabay.com (CC0)Senat przyjął kilkanaście poprawek do nowelizacji ustaw o podatku dochodowym, która ma utrudnić wyprowadzanie zysków za granicę

Senat przyjął kilkanaście poprawek do nowelizacji ustaw o podatku dochodowym, która ma utrudnić wyprowadzanie zysków za granicę.

Za ustawą wraz z poprawkami zagłosowało 51 senatorów, 29 się wstrzymało.

Jakie zmiany?

Celem ustawy jest m.in. utrudnienie firmom powiązanym ze sobą wyprowadzanie zysku za granicę. Senatorowie wprowadzili do niej kilkanaście poprawek doprecyzowujących. Zgodnie z ustawą firmy o kosztach lub przychodach powyżej 10 mln euro będą musiały przygotowywać analizy porównawcze, w których będą musiały uzasadnić rynkowy poziom cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Nowela przewiduje też, że największe grupy - o przychodach powyżej 750 mln euro - powinny przygotowywać także raporty o wysokości dochodów i zapłaconym podatku oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej jednostek zależnych, a także zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej. Ustawa przewiduje też wyłączenia osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz mikroprzedsiębiorców (przychody poniżej 2 mln euro) z obowiązku sporządzania dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz zróżnicowania istniejącego obecnie obowiązku dla pozostałych przedsiębiorców.

Dwie części

Nowela składa się z dwóch części. Pierwsza wprowadza przepisy trzech dyrektyw, których termin wdrożenia upływa z końcem 2015 r. Dwie z nich nowelizują dyrektywę regulującą opodatkowanie dywidend wypłacanych między podmiotami powiązanymi. Zmiany dotyczą dopisania do listy podmiotów, w stosunku do których zastosowanie znajdą preferencyjne zasady opodatkowania dochodów z dywidend, dwóch spółek prawa rumuńskiego. Zdaniem Ministerstwa Finansów jest to zmiana czysto techniczna. Ustawa wprowadza dodatkowy warunek wykluczający z preferencji, zgodnie z którym zwolnienie to nie powinno być przyznane, jeśli dywidendy wypłacane są w związku z fikcyjnymi uzgodnieniami i nie odzwierciedlają rzeczywistości gospodarczej, a jedynym celem było uzyskanie tego typu zwolnienia.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Pixabay.com (CC0)