Potrzebujesz zaświadczenia o niekaralności? Sprawdź, jak je uzyskać

Pieniądze

Brakuje rąk do pracytvn24
wideo 2/4

Zaświadczenie o niekaralności może być wymagane od niektórych pracodawców. Jak uzyskać taki dokument? Czy można zrobić to przez internet? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Zaświadczenie o niekaralności. Gdzie złożyć wniosek online?Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać przez internet. Potrzebny jest do tego profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. O tym, jak założyć profil zaufany pisaliśmy tu.Następnie należy złożyć odpowiedni wniosek na stronie Krajowego Rejestru Karnego. Aby uzyskać zaświadczenie trzeba jednak uregulować opłatę w wysokości 20 złotych. W tym przypadku można to zrobić jedynie przez system e-KRK.Zaświadczenia wydawane są nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.Inne sposobyOdpowiedni wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania płatności można złożyć też w wybranym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. Jeżeli chcemy uzyskać takie zaświadczenie w tradycyjny sposób, musimy się liczyć z wyższą opłatą w wysokości 30 złotych. Możną ją uregulować: gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości (ul. Czerniakowska 100 w Warszawie), gotówką w kasie dowolnego sądu, za pomocą znaków opłaty sądowej lub przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości.W tytule takiego przelewu trzeba wpisać: imię i nazwisko osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie oraz datę, która jest oznaczona we wniosku jako data wystawienia.Wniosek o udzielenie informacji o osobie możesz złożyć osobiście albo przez pełnomocnika.O zaświadczenie można też zawnioskować listownie. W tym przypadku wniosek wraz z potwierdzeniem płatności należy wysłać pocztą do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa) albo do wybranego punktu informacyjnego. W tym przypadku opłata również wynosi 30 złotych.Jakie informacje znajdują się w Krajowym Rejestrze Karnym?W Krajowym Rejestrze Karnym można znaleźć informacje o osobach:które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,które są obywatelami polskimi i zostały prawomocnie skazane przez sądy innych państw,wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze które zostały prawomocnie skazane za wykroczenia na karę aresztu,które są poszukiwane listem gończym,które są tymczasowo aresztowane,które wykonują karę dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego, aresztu i zastępczą karę pozbawienia wolności,nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich

Autor: mp / Źródło: tvn24bis

Źródło zdjęcia głównego: Schutterstock