Rośnie kolejka cudzoziemców po zasiłki w Niemczech. Polacy w czołówce

Pieniądze


Coraz więcej pomocy socjalnej w Niemczech wędruje do cudzoziemców - informuje „Deutsche Welle”. Beneficjentami są zarówno uchodźcy, jak i obywatele pozostałych krajów UE. Najczęściej korzystają z nich Turcy, Syryjczycy i Polacy.

Jak wskazują dane Federalnej Agencji Pracy (niem. BA - Bundesagentur fuer Arbeit) w maju 2016 roku zapomogi trafiały do ponad półtora miliona cudzoziemców. Taki wynik to wzrost o 12,4 proc. w stosunku do ubiegłego roku - podaje "DW".

W Niemczech 404 euro otrzymuje osoba samotna, 364 euro to zasiłek na osobę w małżeństwie. Natomiast dzieci, w zależności od tego, ile mają lat dostają 237-306 euro. Ponadto, państwo pokrywa koszty czynszu i ogrzewania.

Więcej cudzoziemców

Według statystyk, co czwarty beneficjent pomocy socjalnej był obcokrajowcem. Ogólna liczba korzystających z pomocy od kwietnia 2015 do kwietnia 2016 spadła delikatnie o 1,2 proc. i wynosi 5,9 mln osób. To dlatego, że spadła również liczba Niemców pobierających zapomogi - w ciągu roku prawie o 240 tys. Więcej jest jednak cudzoziemców, którzy wnioskują o pomoc socjalną.

Niebywałe przyrosty

„DW” cytuje rzeczniczkę BA, która wyjaśnia, że większy udział obcokrajowców wynika z rosnącej liczby syryjskich i erytrejskich emigrantów. Gdyby spojrzeć na procentowe przyrosty, to są one wstrząsające. Liczba Syryjczyków na zasiłkach wzrosła o 165,1 proc. (242 tys. osób), a Erytrejczyków aż o 229 proc. (16 700 osób). Nie bez znaczenia jest także napływ do Niemiec obywateli UE z krajów Europy Wschodniej - głównie Bułgarów i Rumunów. Zmalała zaś liczba Ukraińców i Rosjan, którzy korzystali z zasiłków.

Polacy na trzecim miejscu

Gdyby spojrzeć na rozkład narodowościowy odbiorców zasiłków, to pośród beneficjentów pomocy socjalnej w RFN najwięcej jest Turków (295 tys.), dalej plasują się Syryjczycy i wreszcie na trzecim miejscu Polacy (92,5 tys.). Za nami są Bułgarzy (72 tys.), Włosi (70 900) oraz Rumuni (60 tys.). Niemiecka ustawa o pomocy socjalnej w RFN mówi, że o zapomogi mogą wystąpić osoby, które złożyły wniosek o azyl, jeśli przyznano im status uchodźcy. W przypadku zaś obywateli UE, mają prawo do zasiłków, jeśli przebywali w Niemczech co najmniej przez sześć miesięcy.

Zobacz: Niemcy też ograniczą zasiłki? Polscy emigranci mogą to boleśnie odczuć

Autor: ag//ms / Źródło: Deutsche Welle