Czy przysługuje ci zasiłek dla bezrobotnych? Ile wynosi w tym roku?

[object Object]
Rekordowo niskie bezrobocie. Komentarz ekspertaTVN24 BiS
wideo 2/6

Nie każdej osobie przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Aby otrzymać pomoc trzeba spełnić pewne warunki. Jakie? Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych? Ile wynosi w tym roku "na rękę"? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku przysługuje ci, jeżeli byłeś zatrudniony przez 365 i otrzymywałeś zarobki w wysokości co najmniej minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Pod uwagę bierze się 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie.

Od twojego wynagrodzenia musiały być też odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Przy przyznaniu prawa do zasiłku nie jest ważny wymiar etatu.

Do wspomnianych 365 dni nie są jednak zaliczane jedynie przepracowane dni. Może być do nich włączony także okres prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli w tym czasie były odprowadzane składki naliczane od równowartości co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Włączony jest do nich też okres pobierania zasiłku chorobowego, czy zasiłku macierzyńskiego. Wliczane są także okresy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, urlopy wychowawcze, czy służby wojskowej.

Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych "na rękę"?

Raz w roku, 1 czerwca, zasiłek dla bezrobotnych jest waloryzowany. Oznacza to, że podane poniżej kwoty obowiązują jedynie w drugiej połowie 2019 roku i pierwszej 2020 roku. Wysokość wypłacanego świadczenia zależy od stażu pracy. Jego wartość maleje po trzech miesiącach pobierania wsparcia.

Wartość zasiłku dla bezrobotnych 2019/2020:

Obniżony zasiłek dla bezrobotnych (do 5 lat stażu pracy) w ciągu pierwszych trzech miesięcy wynosi 689,10 zł brutto (603,17 zł netto), a w kolejnych miesięcy 541,10 zł brutto (483,49 zł netto).

Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych (staż pracy od 5 do 20 lat) w ciągu pierwszych trzech miesięcy wynosi 861,40 zł brutto (741,87 zł netto), a w kolejnych miesiącach 676,40 zł brutto (592,52 zł netto).

Podwyższony zasiłek dla bezrobotnych (staż pracy powyżej 20 lat) w ciągu pierwszych trzeci miesięcy wynosi 1 033,70 zł brutto (880,67 zł netto), a w kolejnych miesiącach 811,70 zł brutto (701,65 zł netto).

Zasiłek dla bezrobotnych – na jak długo jest przyznawany?

Wsparcie dla bezrobotnych przyznawane jest na 180 lub 365 dni, co jest uzależnione od między innymi od stażu pracy i sytuacji na rynku pracy. Zasiłek zostanie ci przyznany na 180 dni jeżeli na terenie twojego powiatu stopa bezrobocia (stan na 30 czerwca roku poprzedniego) nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Okres zostaje wydłużony, jeżeli mieszkasz na obszarze powiatu, w którym stopa bezrobocia przekracza ten wskaźnik.

Na dłuższe wsparcie możesz też liczyć, jeżeli masz ponad 50 lat i posiadasz co najmniej 20-letni staż pracy. Przed 365 dni zasiłek mogą też pobierać osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 15 roku życia lub mające na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko do 15 lat, których małżonek także jest osobą bezrobotną i nie ma prawa do zasiłku.

Okres pobierania zasiłku może zostać skrócony, na przykład jeżeli to pracownik zrezygnował z pracy lub umowa została rozwiązania za porozumieniem stron.

Autor: mp / Źródło: tvn24bis

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości