Zasiłek dla osób na kwarantannie. Oto zasady

Pieniądze

Kwarantanna po powrocie z zagranicy. Co zrobić, by dostać zasiłek chorobowy?tvn24
wideo 2/5

Co muszą zrobić osoby, które trafiają na kwarantannę po powrocie z zagranicy, by otrzymać zasiłek chorobowy? Wyjaśniamy.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

- W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od niedzieli 15 marca wprowadzamy zakaz wjazdu do kraju dla cudzoziemców, a wszyscy obywatele wjeżdżający na terytorium Polski będą poddani kwarantannie - poinformował w piątek 13 marca premier Mateusz Morawiecki.

Na przymusową kwarantannę trafiło kilkadziesiąt tysięcy osób. Jeszcze do wczoraj osoby te nie miały jasności, jak ubiegać się o zasiłek chorobowy. Problemem był fakt, że nie dostawały one żadnego dokumentu potwierdzającego kwarantannę od sanepidu czy lekarza, a zgodnie z przepisami tylko w takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł wypłacić świadczenie osobom ubezpieczonym.

Zmiany w przepisach

Sytuację zmieniło dopiero rozporządzenie wprowadzające stan epidemii, które minister zdrowia wydał wczoraj.

Mówi ono, że do otrzymania zasiłku wystarczy jedynie oświadczenie osoby objętej kwarantanną, które trzeba złożyć u pracodawcy, zleceniodawcy lub w ZUS-ie.

W oświadczeniu powinny znaleźć się:

- dane osoby na obowiązkowej kwarantannie: imię i nazwisko, numer PESEL (jeżeli go posiada), seria i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli;

- dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny oraz dzień jej zakończenia;

- podpis osoby, która odbyła kwarantannę.

WZÓR OŚWIADCZENIA ZE STRONY ZUS >

Oświadczenie należy przekazać pracodawcy lub zleceniodawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.

"Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a" - wyjaśnia na swojej stronie Zakład.

WZÓR FORMULARZA Z-3 >

WZÓR FORMULARZA Z-3a >

Natomiast osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS albo za pośrednictwem portalu PUE ZUS.

"Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia" - wyjaśnia ZUS.

WZÓR FORMULARZA ZAS-53 >

Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu z kwarantanny, trzeba o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

ZUS przypomina, że zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, np.:

- pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),

- zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),

- osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne).

W rozporządzeniu dodano, że "pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby (...) może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu". Przy czym, prośba o sprawdzenie danych "wymaga uzasadnienia".

Kwarantanna po powrocie do Polski

Od momentu, gdy w Polsce tydzień temu wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, z wyjątkiem osób, które w Polsce przebywają legalnie. Polscy obywatele po przekroczeniu granicy są rejestrowani, badani i kierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL

Autor: kris / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock