Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło do 898 mld 988,8 mln zł

Pieniądze

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło do 898 mld 988,8 mln zł

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca 2016 r. wyniosło 898 mld 988,8 mln zł, co oznacza, że wzrosło o 8 mld 274,2 mln zł (0,9 proc.) w ciągu miesiąca i o 64 mld 438,2 mln zł (7,7 proc.) od początku roku - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.

Resort tłumaczył, że wzrost zadłużenia w czerwcu 2016 r. był głównie wypadkową finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+8,0 mld zł) - w tym deficytu budżetu państwa (+5,2 mld zł), osłabienia złotego (+4,4 mld zł) oraz zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-4,0 mld zł).

MF precyzowało też, że złoty osłabił się w czerwcu o 1 proc. wobec euro, 1,1 proc. wobec dolara, 2,5 proc. wobec franka szwajcarskiego i o 9,1 proc. wobec jena japońskiego.

Wzrost zadłużenia od początku roku był głównie wynikiem: zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+28,7 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych, finansowania deficytu budżetu państwa (+18,7 mld zł) oraz osłabienia złotego (+12,9 mld zł) - przekazało ministerstwo.

Od początku roku złoty stracił 3,8 proc. wobec EUR, 2,0 proc. wobec USD, 3,3 proc. wobec CHF i o 19,4 proc. wobec JPY - dodało.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w czerwcu 2016 r. zwiększyło się o 3,9 mld zł. Zadłużenie w walutach obcych w czerwcu 2016 r. zwiększyło się zaś o 4,3 mld zł.

Od początku 2016 r. zadłużenie krajowe Skarbu Państwa wzrosło o 49,0 mld zł. W tym samym okresie zadłużenie nominowane w walutach obcych zwiększyło się o 15,5 mld zł, co było wypadkową: spadku długu w EUR (-0,6 mld EUR) i w CHF (-0,4 mld CHF), wzrostu zadłużenia w USD (+1,8 mld USD) oraz osłabienia złotego (+12,9 mld zł) - podkreślił resort finansów.

Autor: gry / Źródło: PAP