Ministerstwo Finansów podało, ile wyniosło zadłużenie państwa na koniec poprzedniego roku

Pieniądze

ShutterstockKomunikat Ministerstwa Finansów o zadłużeniu

Zadłużenie skarbu państwa na koniec 2016 roku wyniosło 928 mld 661,2 mln zł, co oznacza wzrost o 5 mld 321,2 mln zł (0,6 proc.) w grudniu 2016 roku i wzrost o 94 mld 110,5 mln zł (11,3 proc.) wobec końca 2015 roku - poinformowało we wtorek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

MF tłumaczy, że wzrost zadłużenia w grudniu 2016 r. był głównie wypadkową: finansowania deficytu budżetu państwa (plus 18,7 mld zł); zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (minus 15,8 mld zł); przekazania obligacji na zwiększenie funduszu statutowego BGK (plus 3 mld zł); różnic kursowych (minus 1,1 mld zł)" - napisano w komunikacie resortu finansów.

Przyczyny wzrostu zadłużenia

W przypadku różnic kursowych wskazano na umocnienie złotego wobec euro (o 0,3 proc.), jena (o 3,1 proc.) i juana (o 0,8 proc.) oraz osłabienia wobec dolara (o 0,2 proc.) i franka (o 0,03 proc.). Zgodnie z komunikatem wzrost zadłużenia od początku 2016 r. był głównie wynikiem: finansowania deficytu budżetu państwa (plus 46,3 mld zł) i deficytu budżetu środków europejskich (plus 12,6 mld zł); osłabienia złotego (plus 14,9 mld zł) – o 3,8 proc. wobec euro, 7,1 proc. wobec dolara, 4,5 proc. wobec franka i o 10,3 proc. wobec jena. Ponadto na zwiększenie zadłużenia od początku zeszłego roku wpływ miał wzrost stanu środków na rachunkach budżetowych (o 14,6 mld zł), co związane było z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych w 2017 r. "Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w grudniu 2016 r. zwiększyło się o 3 mld zł, co było głównie wypadkową: dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (plus 3,4 mld zł); ujemnego salda depozytów (minus 0,5 mld zł)" - podał MF w komunikacie. Poinformowano, że w grudniu 2016 r. zadłużenie w walutach obcych zwiększyło się o 2,3 mld zł, co było wypadkową: dodatniego salda emisji długu (plus 3,4 mld zł) oraz różnic kursowych (minus 1,1 mld zł). Według danych MF od początku 2016 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 65,9 mld zł. W tym samym okresie zadłużenie nominowane w walutach obcych zwiększyło się o 28,2 mld zł. Było to wypadkową: wzrostu zadłużenia w euro (o 2,3 mld euro), dolarach (o 1,1 mld dol.) oraz juanie (o 3 mld juanów); spadku długu we frankach (o 0,4 mld franków) i jenach (o 25 mld jenów); osłabienia złotego (plus 14,9 mld zł).

Relacja długu do PKB

Jak poinformowało PAP Ministerstwo Finansów, relacja długu Skarbu Państwa do PKB, obliczona na podstawie wstępnych danych, wyniosła w 2016 r. 50,1 proc. We wtorek Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępny szacunek nominalnego PKB za 2016 r. (1 bln 852,5 mld zł). Relacja długu Skarbu Państwa do PKB obliczona na podstawie tych wstępnych danych wyniosła w 2016 r. 50,1 proc. Poziom długu Skarbu Państwa był nieco wyższy niż prognozowany w „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2017-2020” (914,2 mld zł), przede wszystkim ze względu na osłabienie złotego pod koniec roku. Na relację do PKB pewien wpływ miał również nieco niższy niż prognozowany w Strategii i uzasadnieniu projektu budżetu nominalny poziom PKB. Zgodnie z art. 38 ustawy o finansach publicznych ostateczna kwota i relacja do PKB państwowego długu publicznego oraz długu Skarbu Państwa za dany rok ogłaszana jest przez ministra Rozwoju i Finansów w drodze obwieszczenia do 31 maja roku następnego. Powyższe relacje wyliczane są na podstawie danych o PKB publikowanych przez GUS do 15 maja.

Zobacz: Chińska gospodarka rozczarowała. Najgorsze dane od 26 lat (Film z 20.01.2017)

Autor: azb/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock