Rośnie płaca minimalna a wraz z nią inne świadczenia. Sprawdź jakie i o ile

Pieniądze

TVN24 BiS"Biznes dla Ludzi", cz.2

Wynagrodzenie minimalne wzrasta od 2016 roku z 1750 zł do 1850 zł brutto - to podwyżka o 5,7 proc. Wzrost minimalnej pensji pociąga za sobą podniesienie również wielu innych obowiązkowych świadczeń i należności, dla których bazą jest najniższa pensja. O tym, jakiego rodzaju są to dodatki i jak się zmieniają opowiada Magdalena Zwolińska z kancelarii DLA Piper Wiater.

Oto dodatki powiązane z wysokością płacy minimalnej:

1. Wynagrodzenie za pracę w nocy

Za każdą godzinę pracy w nocy należy się dodatek w wysokości 20 proc. minimalnego wynagrodzenia w przeliczeniu na godzinę. Pracodawca ma obowiązek określić w regulaminie pracy kiedy w jego firmie rozpoczyna się pora nocna. Z reguły jest to godzina 21:00 lub 22:00.

2. Odprawa z tytułu zwolniej grupowych

Odprawa przysługuje wówczas, gdy pracownik jest zwalniany z przyczyn go nie dotyczących, czyli np. z powodu złej kondycji firmy. Takie świadczenie jest uzależnione od stażu pracy i miesięcznego wynagrodzenia. Nie powinno przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3. Wynagrodzenie za przestój

W tym przypadku możemy mieć do czynienia z dwiema sytuacjami. Pierwsza to wynagrodzenie za czas gotowości do pracy. Pojawia się ona w sytuacji, kiedy jesteśmy gotowi do świadczenia tej pracy, natomiast z powodów leżących po stronie pracodawcy, nie możemy jej wykonać. Druga okoliczność to wynagrodzenie za czas przestoju. Dotyczy ona takich sytuacji, które nie są zależne od pracodawcy, jak np. przerwy w dostawach prądu. Takie świadczenie to 60 proc. naszej pensji, jednak nie może być niższe niż płaca minimalna.

4. Odszkodowanie za dyskryminację

O takie odszkodowanie ubiegać się możemy w momencie, gdy sąd potwierdzi zaistnienie takiej sytuacji - np. mobbingu. Taka rekompensata powinna być zatem nie niższa niż 1850 zł, bo w Kodeksie pracy zapisano, że odszkodowanie ma być przyznane w wysokości nie niższej niż minimalne. Nie ma natomiast górnej granicy.

Stawka jest granicą ustawową, a w praktyce jest wyższa.

Płaca minimalna stanowi także kwotę graniczną przy potrąceniach z należności wypłacanych pracownikowi, a w pewnych przypadkach podstawę wymiaru składek na ZUS.

Program "Biznes dla Ludzi" od poniedziałku do piątku na antenie TVN24 Biznes i Świat o godz. 18.15.

Autor: ag//km / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu