Wszystkie emerytury i renty wzrastają. Wchodzą w życie ważne zmiany

Pieniądze

ShutterstockNajniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione z 880,45 zł do 1 tys. zł

1000 zł brutto - tyle od 1 marca 2017 roku wynosi minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna. Od dziś zwaloryzowane zostają także wszystkie świadczenia emerytalno rentowe o 0,44 procent. Minimalna gwarantowana podwyżka wyniesie 10 zł i otrzyma ją ponad pięć milionów emerytów.

Pierwotnie planowany wskaźnik waloryzacji miał być wyższy i wynosić 100,73 proc. O mniejszej waloryzacji w 2017 r. zdecydowały wskaźniki inflacji i wzrostu wynagrodzeń w 2016 r.

Dla najniższych świadczeń minimalny wzrost wyniesie 10 zł brutto dla emerytów i 7,5 zł brutto dla rencistów.

Waloryzacja emerytur i rent

"Rząd zdecydował się na mieszany model waloryzacji, tzw. kwotowo-procentowy, ponieważ podwyżka wynikająca jedynie ze wskaźników ekonomicznych byłaby bardzo niewielka, praktycznie nieodczuwalna w budżetach emerytów" - wyjaśnia minister Elżbieta Rafalska cytowana w komunikacie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Jak czytamy w komunikacie, w związku z uzyskaniem niższego wskaźnika waloryzacji, niż zakładano, większa grupa świadczeniobiorców została objęta gwarantowaną minimalną podwyżką waloryzacji, gdyż dotyczy ona świadczeń wypłacanych do 2272,73 zł. Oznacza to podwyżkę 10 zł dla do 5,2 mln osób.

Wzrastają też minimalne renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 676,75 zł do 750 zł, czyli o 73,25 zł miesięcznie. Renty socjalne zaś z 741,35 zł do 840 zł, czyli o 98,65 zł miesięcznie. Świadczenie przedemerytalne wzrasta do 1040 zł.

Najniższe świadczenia

"Z kolei z minimalnej gwarantowanej podwyżki skorzysta przeszło dwa miliony osób pobierających świadczenia z ZUS i prawie wszyscy rolnicy, bo aż 1,1 mln osób ubezpieczonych w KRUS" - dodaje w komunikacie minister Rafalska.

Najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione z 880,45 zł do 1 tys. zł, czyli o ponad 100 zł. Prawo do minimalnej emerytury zyskały kobiety, mające co najmniej 20 lat stażu pracy i mężczyźni mogący się wykazać 25 lat stażu.

Renty socjalne zostaną podniesione z 741,35 zł do 840 zł. Najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 675,13 zł do 750 zł.

Podwyższenie najniższej emerytury do 1 tys. zł oznacza, że najniższa emerytura będzie stanowić 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. W wyniku tej operacji zostaną podwyższone świadczenia dla ok. 800 tys. emerytów i rencistów z FUS, 285 tys. osób pobierających renty socjalne (wszyscy) oraz dla ok. 350 tys. osób pobierających emerytury i renty z KRUS.

Minister Rafalska o emeryturach:

Minister Rafalska o emeryturachTVN24 BiS

Autor: tol/ms / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock