500 zł na dziecko bez wątpliwości. Sprawdź, jak wypełnić poprawnie wniosek

Pieniądze

Wniosek na Rodzina 500 plus krok po kroku

Z początkiem kwietnia do rąk ponad dwóch milionów rodzin trafią pierwsze środki z programu Rodzina 500 plus. Zanim to jednak nastąpi, czeka nas wypełnianie kilkunastostronicowego wniosku - wzór publikujemy na naszej stronie. Podpowiadamy też jak, krok po kroku poradzić sobie z nim.

Rozporządzenie zawierające m.in. wzór wniosku o świadczenie z programu 500 plus zostało w piątek opublikowane w Dzienniku Ustaw. Znajduje się tam już ostateczna wersja dokumentu. Różni się nieco od prezentowanych wcześniej, jednak w większości informacje pozostają niezmienne.

Należy pamiętać, że to tylko wzór. Ostatecznie prawidłowy dokument będzie dostępny w jednostkach, które będą w poszczególnych gminach zajmować się obsługą programu. Zatem na przełomie marca i kwietnia należy odpowiednich papierów szukać w ośrodkach pomocy społecznej (to one głównie będą realizowały program) i na ich stronach internetowych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że świadczeniem objętych będzie 3,7 mln dzieci (z 2,7 mln rodzin) w całym kraju. A realizacja tego programu tylko w tym roku będzie kosztować budżet ponad 17 mld zł.

Tak wygląda wzór wniosku 500 zł na dziecko

Jak to zrobić?

Sprawdź, wszystko co powinieneś wiedzieć o programie Rodzina 500 plus.

Wypełnienie wniosku nie jest skomplikowane. Możemy to zrobić w zaciszu swojego mieszkania, bez konieczności stania w kolejkach czy pozyskiwania specjalnych, dodatkowych zaświadczeń. Istotne informacje przekazujemy w formie oświadczenia, do którego autentyczności się zobowiązujemy.

Z pewnością, wnioskodawcy, którzy ubiegają się o świadczenia także dla pierwszego z dzieci, muszą się uzbroić w cierpliwość. Są oni zobowiązani do wypełnienia wielu punktów obszernego formularza.

Co zatem trzeba wpisać w takim wniosku? 1. Dane osoby ubiegającej się

W pierwszej części wpisujemy dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, a zatem np. matki lub ojca dzieci, na które będziemy pobierać świadczenia.

Co istotne, jeśli wniosek będzie składany drogą elektroniczną, musimy zwrócić uwagę na wpisanie naszego adresu maila. 2. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko

W tym punkcie musimy zdecydować, które z naszych dzieci będzie tym "pierwszym".

Należy podać imię i nazwisko, płeć, stan cywilny oraz numer PESEL (bądź numer i serię dowodu), datę urodzenia oraz stan cywilny. Prośba o podanie tej ostatniej informacji może się wydać szczególnie osobliwa. Musimy jednak pamiętać, że możliwa jest sytuacja, w której niepełnoletnie dziecko wchodzi w związek małżeński.

Podkreślamy, czy ubiegamy się o wypłatę świadczenia już na pierwsze dziecko, czy też nie. Biedniejsze rodziny, a zatem te, których dochód nie przekracza 800 złotych netto (a w przypadku dzieci niepełnosprawnych nawet 1200 złotych netto - czyli tyle ile zarabiamy przed opodatkowaniem) muszą udowodnić, że mają prawa do ubiegania się o wypłatę świadczenia już przy pierwszym dziecku. Aby udowodnić, że mamy prawo do pobierania 500 zł także i na pierwsze dziecko, każdy z członków rodziny musi wypełnić specjalne oświadczenia o dochodach.

Przykładowo, rodzina Kowalskich składa się z: pracującego taty, niepracującej mamy, siedmioletniego syna i czteroletniej córki. Jeżeli ojciec zarabia miesięcznie - na etacie - 3 tys. zł brutto, czyli 2150 zł na rękę, to w takim wypadku świadczenie będzie wypłacane na pierwsze dziecko. W takim wypadku rodzina będzie otrzymywała po 500 zł na każde dziecko, czyli w sumie - co miesiąc - 1 tys. zł. Ale jeżeli ojciec będzie zarabiał 3 250 zł brutto miesięcznie - czyli 2330 zł na rękę - to taka rodzina będzie otrzymywała świadczenie tylko na jedno dziecko. 3. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejne dziecko/dzieci w wieku poniżej 18. roku życia, inne niż pierwsze dziecko.

To jest miejsce na uzupełnienie danych kolejnych dzieci w rodzinie. Co ważne, lista nie obejmuje tzw. "pierwszego" dziecko, o którym wspominaliśmy już w punkcie poprzednim. Nie wpisujemy tu też dzieci, które przekroczyły 18. rok życia. 4. Dane członków rodziny

W tym miejscu wpisujemy imiona i nazwiska wszystkich członków rodziny, która ubiega się o świadczenia. Także dzieci, których dane umieściliśmy w poprzednich punktach. Ponadto, dołączamy informacje o stopniu pokrewieństwa, numer PESEL. Gdy ubiegamy się o 500 zł także i na pierwsze dziecko, należy zaznaczyć, w którym urzędzie skarbowym dokonujemy rozliczenia.

W sytuacji, gdy wychowujemy dziecko samotnie, nie wpisujemy nazwiska drugiego z rodziców.

To istotny punkt, bo o ile w przypadku dostępu do świadczenia, nie bierze się pod uwagę dzieci, które ukończyły 18. rok życia, to jednak często pełnoletnie dzieci pozostają na utrzymaniu rodziców (uczą się, studiują, etc.), a zatem przy obliczaniu dochodu na głowę w rodzinie bierze się je również pod uwagę.

Sprawdź, czy dostaniesz 500 zł na dzieckoShutterstock, tvn24.pl

5. Oświadczenie o niepełnosprawności

Ten punkt wypełniamy, jeśli nasze dziecko jest niepełnosprawne i jesteśmy w stanie to udowodnić - tzw. posiadamy oficjalne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym, bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. 6. Organ, do którego są opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ten punkt także wypełniamy wtedy, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko. W większości przypadków miejscem, do którego opłacamy składki będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku zaś np. rolników tzw. KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 7. Inne dane

Ten punkt jest również wymagany wówczas, gdy chcemy otrzymać świadczenie na pierwsze dziecko. Znajdą się tam np. informacje o łącznej kwocie alimentów świadczonych na rzecz innych osób spoza rodziny oraz źródeł uzyskania dochodów oraz ich ewentualnej stracie.

Są to także m.in. dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów czy orzeczenia rozwodu - w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci, w przypadku cudzoziemców - określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce, w przypadku rodziców adopcyjnych - dokumenty dotyczące przysposobienia, orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka. Na stronie nr 11 znajduje się rubryka, w której wpisujemy nr konta bankowego, na który chcemy uzyskać wypłatę.

8. Podpis!

Podpis jest absolutnie koniecznym elementem. Składając go, zaświadczamy, że zapoznaliśmy się z pouczeniami oraz jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za wpisanie nieprawdziwych danych.

Kolejne strony zawierają wzory oświadczeń, które odnoszą się do wysokości oraz źródła dochodu, jak również wielkości gospodarstwa rolnego.

Sprawdź jak zmieniał się program Rodzina 500 plus: KALENDARIUM 500 złotych na dziecko

Gdzie dostarczyć wniosek?

Szefowa resortu cyfryzacji Anna Streżyńska wyjaśniła, że składanie wniosków będzie odbywać się za pomocą czterech kanałów. Pierwszy to portal emp@tia prowadzony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, drugi - portal usług elektronicznych ZUS, trzeci - ePUAP, a czwarty to banki wymienione w specjalnym, wspólnym obwieszczeniu ministrów rodziny i cyfryzacji. Chodzi o banki, które - jak zaznaczyła - spełnią "określone wymagania zapewnienia bezpieczeństwa składania takich wniosków".

- Wielokanałowość, czyli zapewnienie wielu dróg dotarcia z wnioskiem do właściwego urzędu gminy czy miasta zapewni rozładowanie potencjalnych kolejek i komfort, bo można będzie wypełnić wypełnić te wnioski online i w ten sposób załączyć również wymagane rozporządzeniem załączniki i oczekiwać na przyznanie świadczenia - dodała Streżyńska.

Jak wypełnić wniosek o 500 zł na dziecko? Tłumaczy wiceministerTVN24 BiS

Autor: ag/gry / Źródło: TVN24 BiS, PAP