Rewolucja emerytalna coraz bliżej. Rząd podał termin

Pieniądze

Pracownicze Plany Kapitałowe. Jak działają? tvn24bis
wideo 2/5

Na drugą połowę sierpnia planowane jest skierowanie projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) pod obrady rządu - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Resort przypomniał, że reprezentatywne organizacje związków zawodowych i pracodawców przedstawiły pozytywne stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Bezpieczeństwo dla emerytów

"Projekt znajduje się obecnie na etapie prac w komisji prawniczej i w sierpniu zostanie skierowany pod obrady Rady Ministrów" - informuje resort finansów. Wyjaśniono, że projekt został skierowany przez ministra finansów do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów, który 12 lipca br. omówił dokument. "Obecnie jest on przedmiotem prac komisji prawniczej, która będzie się nim zajmować około dwa tygodnie. Po zakończeniu prac komisji prawniczej tekst dokumentu zostanie przekazany do potwierdzenia przez członków Stałego Komitetu Rady Ministrów. W drugiej połowie sierpnia br. planowane jest skierowanie projektu pod obrady Rady Ministrów" - doprecyzowano. Według Ministerstwa Finansów PPK zapewnią bezpieczeństwo polskim emerytom. "Projekt Pracowniczych Planów Kapitałowych jest jednym z kluczowych programów zapisanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Główne cele PPK to zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Polaków w okresie emerytalnym oraz budowa polskiego kapitału niezbędnego dla przyszłego rozwoju naszego kraju" - podkreślono.

Wspólne stanowisko

W piśmie partnerów społecznych przekazanym PAP wskazano, że po zakończeniu cyklu posiedzeń Rady Dialogu Społecznego oraz Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych poświęconych szczegółowemu omówieniu rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, reprezentatywne Organizacje Związków Zawodowych (NSZZ „Solidarność" oraz Forum Związków Zawodowych) - i reprezentatywne Organizacje Pracodawców (Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Pracodawców Business Center Club oraz Związek Rzemiosła Polskiego) uzgodniły wspólne stanowisko. "Wprowadzenie w Polsce systemu pracowniczych planów kapitałowych należy ocenić pozytywnie. Program ten może bowiem zapewnić realizację ważnych celów społecznych, takich jak m.in. podniesienie poziomu oszczędności i aktywów gospodarstw domowych, a także poprawę ich struktury oraz efektywności inwestowania gromadzonych środków" - napisano. "System pracowniczych planów kapitałowych może przyczynić się do osiągnięcia efektów ogólnogospodarczych przekładających się pozytywnie na sytuację pracodawców i pracowników. Długoterminowy charakter gromadzonych oszczędności zapewni stabilne źródło finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez sektor przedsiębiorstw oraz przyczyni się do wzmocnienia polskiego rynku kapitałowego, czego skutkiem będzie zdynamizowanie rozwoju polskiej gospodarki oraz przyspieszenie tempa wzrostu wynagrodzeń" - czytamy w stanowisku. Partnerzy społeczni zgłosili ponadto szereg postulatów dotyczących przyszłego systemu PPK. Polski Fundusz Rozwoju poinformował we wtorek na Twitterze o zmianach, które znajdą się w projekcie ustawy o PPK. Zapowiedziano przy tym, że system wejdzie w życie najwcześniej 1 lipca 2019 r., aby dać pracodawcom czas na przygotowanie. Zgodnie z informacją PFR w ustawie zostanie zapisana m.in. gwarancja prywatności środków. Wpłaty do PPK osób najniżej zarabiających zostaną obniżone przy zachowaniu wysokości wpłat od pracodawcy i państwa. Przewidziana zostanie też opcja zawieszania PPK przez pracodawców w określonych sytuacjach kryzysowych oraz brak odpowiedzialności karnej pracodawców. Zapewniona zostanie możliwość dalszego funkcjonowania PPE. Jednocześnie zakłady ubezpieczeń i PTE będą miały możliwość oferowania PPK. Poza tym przyszła ustawa będzie przewidywać, że opłata powitalna będzie obowiązywać nie tylko na etapie tworzenia systemu przez pierwsze dwa lata. Pod koniec maja Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego zaktualizowaną wersję projektu ustawy o PPK (pierwsza wersja była przedstawiona w lutym). Zgodnie z projektem program ma być realizowany etapowo. Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób miałyby tworzyć PPK od 1 stycznia 2019 r.; zatrudniające co najmniej 50 osób - od 1 lipca 2019 r.; zatrudniające co najmniej 20 osób – od 1 stycznia 2020 r.; zatrudniające co najmniej 1 osobę – od 1 lipca 2020 r.

Jakie zmiany?

Do najważniejszych zmian w projekcie zaliczono m.in. wprowadzenie zapisu jednoznacznie podkreślającego prywatność pieniędzy zgromadzonych przez uczestnika i pracodawcę. Podkreślono również, że pieniądze wniesione do PPK przez państwo staną się prywatne po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia.

Zgodnie z nową wersją projektu osoby najniżej uposażone będą mogły wpłacać na PPK mniej niż 2 proc., z tym, że nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia przy zachowaniu 1,5 proc. wpłat pracodawcy i dopłat 240 zł przez państwo.

Ustawa o PPK ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku, z półrocznym vacatio legis. "Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Wydaje się, że z uwagi na opisany wyżej mechanizm stopniowego nakładania na podmioty zatrudniające obowiązków wynikających z ustawy - począwszy od 1 lipca 2019 r. - takie vacatio legis będzie wystarczające" - napisano w projekcie ustawy.

"Okres ten powinien również być wystarczający do utworzenia ewidencji PPK, zapewnienia odpowiedniego czasu na procedury związane z umieszczeniem podmiotów rynku finansowego spełniających wymogi ustawowe w tej ewidencji oraz przygotowania funkcjonalności systemu teleinformatycznego, w którym będzie działał portal PPK" - dodano.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock