W grudniu ceny dalej spadały. Mocniej niż się spodziewano

W grudniu zanotowaliśmy deflację

W grudniu 2014 r. ceny spadły o 1,0 proc. w porównaniu do grudnia 2013 r. i o 0,3 proc. wobec listopada 2014 r. - poinformował w czwartek GUS. Biorąc pod uwagę cały zeszły rok wobec 2013 r. ceny nie zmieniły się. Ostatnio tak niską inflacja była w 1972 r.

Ekonomiści szacowali, że ceny towarów i usług spadły w grudniu o 0,9 proc. rdr zaś w ujęciu miesięcznym spadły o 0,2 proc.

Tańszy transport i odzież

- Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3 proc. - podał urząd statystyczny. Zgodnie z komunikatem GUS największy wpływ na wskaźnik inflacji ogółem miały w grudniu niższe ceny w zakresie transportu (o 2,4 proc.), a także odzieży i obuwia (o 1,1 proc.), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,21 pkt proc. i 0,05 pkt. proc.

W porównaniu z grudniem 2013 r. ceny spadły o 1 proc. (wobec spadku o 0,6 proc. w listopadzie 2014 r.) Największy wpływ na ukształtowanie się inflacji na tym poziomie miały, jak obliczył GUS, niższe ceny żywności (o 3,5 proc.), w zakresie transportu (o 6,5 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 5 proc.), które obniżyły wskaźnik o 0,78 pkt proc., 0,60 pkt proc. i 0,25 pkt. proc.

Wzrost cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 3,5 proc.), a także związanych z łącznością (o 3 proc.) i mieszkaniem (o 0,4 proc.), podniosły wskaźnik inflacji odpowiednio o 0,23 pkt proc., 0,16 pkt proc. i 0,11 pkt proc. W 2014 r. odnotowano średni miesięczny spadek cen o 0,08 proc. (wobec wzrostu o 0,06 proc. w 2013 r.).

- Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2014 r. pozostał na poziomie obserwowanym przed rokiem (wobec wzrostu o 0,9 proc. odpowiednio w 2013 r.) i był niższy od założonego w ustawie budżetowej o 2,4 p. proc. Ostatnio tak niski poziom wskaźnika notowany był w 1972 r. - poinformował GUS.

Droższe życie

GUS obliczył, że w zeszłym roku wzrosły opłaty związane z mieszkaniem (o 1,1 proc.), ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 3,7 proc.), spadły natomiast ceny odzieży i obuwia (o 4,7 proc.), żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,9 proc.), a także w zakresie transportu (o 2,3 proc.).

W 2014 r. za żywność płaciliśmy mniej 0,9 proc. (wobec wzrostu cen o 2,2 proc. w 2013 r.). Najbardziej potaniał cukier (o 28,8 proc.), niższe były ceny warzyw (o 3,6 proc.), ryżu (o 3,5 proc.), owoców (o 2,8 proc.) i mąki (o 2,6 proc.). Tłuszcze roślinne potaniały o 1,7 proc., a mięso przeciętnie o 1,1 proc. (w tym mięso wieprzowe – o 3 proc., drobiowe – o 2,8 proc., wołowe – o 1,1 proc. Mięso cielęce było jednak droższe o 0,7 proc., a wędliny o 0,3 proc.

"Tańsze niż w 2013 r. były także kasze i ziarna zbóż (o 0,6 proc.) oraz pieczywo (o 0,2 proc.). Ceny ryb i owoców morza pozostały na poziomie notowanym w 2013 r. Odnotowano natomiast wzrost cen masła (o 2,5 proc.), a także artykułów w grupie +mleko, sery i jaja+ (przeciętnie o 2,3 proc., w tym mleka – o 5 proc., serów i twarogów – o 3,5 proc., jogurtów, śmietany, napojów i deserów mlecznych – o 3,4 proc., przy spadku cen jaj – o 6,3 proc.)" - napisano w komunikacie.

Za co więcej?

Więcej niż w 2013 r. płacono również za makarony i produkty makaronowe (o 0,8 proc). W 2014 r. konsumenci mniej niż w 2013 r. płacili za napoje bezalkoholowe (o 0,3 proc.), w tym za kawę – o 1,7 proc., wody mineralne lub źródlane – o 0,7 proc., soki owocowe – o 0,1 proc. Kakao i czekolady w proszku podrożały o 4,3 proc., herbata - o 0,9 proc. Więcej niż w 2013 r. płacono za wyroby tytoniowe, które podrożały 7 proc. oraz napoje alkoholowe – o 1,9 proc., na co w istotny sposób wpłynęła podwyżka na początku 2014 r. stawek podatku akcyzowego (w 2013 r. odnotowano wzrost odpowiednio o 7,5 proc. i 1,1 proc.).

"W 2014 r. odnotowano niższe ceny odzieży (o 5,4 proc.) i obuwia (o 3,8 proc.), po obniżkach odpowiednio o 5 proc. i 4,6 proc. obserwowanych w 2013 r. (…). Użytkowanie mieszkania podrożało o 1,4 proc. W związku ze zmianami wynikającymi z tzw. ustawy śmieciowej wprowadzonej w lipcu 2013 r., w 2014 r. zanotowano znaczny wzrost opłat za wywóz śmieci – o 16,3 proc." - wyjaśnił GUS.

Transport

W zeszłym roku ceny w zakresie transportu były niższe w stosunku do roku poprzedniego o 2,3 proc., na co wpłynęły głównie obniżki cen paliw do prywatnych środków transportu. Olej napędowy – potaniał o 4,8 proc., a benzyna o 3,7 proc. Samochody osobowe sprzedawano w 2014 r. po cenach o 2,4 proc. niższych niż w 2013 r.

"Ceny usług telekomunikacyjnych podwyższono przeciętnie o 0,4 proc., w tym w wyniku wprowadzanych w 2014 r. nowych ofert odnotowano wzrost cen usług telefonii komórkowej (o 3 proc.) i usług internetowych (o 2,4 proc.), przy obserwowanym spadku cen usług telekomunikacyjnych oferowanych w pakiecie (o 7,3 proc.) oraz usług telefonii stacjonarnej (o 2,3 proc.). Niższe niż w 2013 r. były natomiast ceny sprzętu telekomunikacyjnego (o 11,4 proc.)" - podał GUS.

Zgodnie z danymi GUS droższe niż w 2013 r. były gazety i czasopisma (o 6,9 proc.). Nowe oferty wprowadzane w 2014 r. przez operatorów telewizji kablowych i cyfrowych wpłynęły na wzrost cen usług związanych z kulturą (o 3,9 proc.). Podrożały też książki (o 2,3 proc.), czy usługi związane z rekreacją i sportem (o 1,6 proc.). Potaniał natomiast sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny (o 6,8 proc.).

Opłaty dotyczące edukacji w porównaniu z 2013 r. były niższe o 3,8 proc. (po spadku o 0,3 proc. w 2013 r.), głównie w związku ze zmianą we wrześniu 2013 r. ustawy o systemie oświaty, która przełożyła się na spadek opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w 2014 r. – o 12 proc.

Autor: mn\kwoj / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Pozostałe wiadomości