Urlop okolicznościowy. W jakich sytuacjach przysługuje?

Pieniądze

ShutterstockUrlop okolicznościowy może być udzielony na przykład ze względu na ślub pracownika

Urlop okolicznościowy to płatny urlop, który możemy wziąć w celu załatwienia spraw osobistych lub rodzinnych. Tłumaczymy, komu przysługuje taki urlop oraz jakie sytuacje gwarantują jego przyznanie.

Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Prawo to wynika z art. 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Taki urlop udzielany jest ze względu na szczególne okoliczności: w celu załatwienia spraw osobistych i rodzinnych lub w celu wykonywania obowiązków społecznych lub obywatelskich. Pracodawca nie ma prawa odmówić przyznania urlopu okolicznościowego.

Dla kogo urlop okolicznościowy?

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący dwa dni w przypadku:

- ślubu pracownika;

- narodzin jego dziecka;

- zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Co ważne, przysługujące dwa dni wolnego nie muszą być wykorzystane łącznie.

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący jeden dzień w przypadku:

- ślubu dziecka pracownika;

- zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Urlop okolicznościowy może być również udzielony na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia.

Na taki urlop może liczyć również pracownik będący krwiodawcą w celu oddania krwi.

Wykorzystanie urlopu nie musi odbyć się w dniu, kiedy wypada ważne dla nas wydarzenie (np. ślub dziecka). Można skorzystać z niego w inny dzień, o ile będzie bezpośrednio związany z wydarzeniem, który uprawnia do urlopu.

Pracodawca ma prawo zażądać od nas dokumentu potwierdzającego zasadność korzystania z urlopu okolicznościowego, np. odpis aktu małżeństwa, skrócony odpis aktu urodzenia, odpis aktu zgonu.

Jeśli zdarzenie jest nagłe - niedające się przewidzieć, pracownik zobowiązany jest zawiadomić pracodawcę o wystąpieniu okoliczności uprawniających go do skorzystania z urlopu okolicznościowego najpóźniej w drugim dniu nieobecności.

Wniosek o urlop okolicznościowy

Aby pracodawca udzielił urlopu okolicznościowego, musimy dostarczyć mu odpowiedni wniosek. Wniosek o urlop okolicznościowy powinien zawierać takie informacje jak: dane pracownika, dane pracodawcy, okoliczność uprawniająca do skorzystania z urlopu, liczbę dni urlopu, termin wykorzystania urlopu.

Należy pamiętać, że za czas korzystania z urlopu okolicznościowego zachowujemy prawo do wynagrodzenia.

Korzystanie z urlopu okolicznościowego nie ma żadnego wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego. Te dwa uprawnienia pracownicze nie są ze sobą powiązane. Co więcej, wymiar urlopu okolicznościowego nie jest zależny od wymiaru etatu pracownika.

Autor: tol / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock