Duży operator zaoferuje rekompensaty klientom. Część osób może otrzymać pieniądze

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
tvn24.plUPC Polska zmienia praktyki sprzedażowe

Możliwość skorzystania ze wskazanego kanału sportowego, zawarcia nowej umowy na korzystniejszych warunkach lub zwrot pieniędzy. To niektóre możliwości, z których będą mogli skorzystać obecni lub byli klienci UPC Polska po decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd zobowiązał operatora do zmiany praktyk sprzedażowych.

"Podstawą do wszczęcia postępowania były sygnały od konsumentów, które wskazywały na nieprawidłowości. Przeanalizowaliśmy procedurę zawierania przez UPC umów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli przez telefon i stronę internetową. Informacje, które zebraliśmy, dały podstawę do postawienia zarzutów" - oświadczył, cytowany w komunikacie, Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Urząd zakwestionował m.in. nieudzielanie konsumentom podczas rozmów telefonicznych informacji o możliwości rezygnacji z umowy w ciągu 14 dni; uznawanie, że konsument podczas rozmowy telefonicznej skutecznie zmienił warunki umowy, mimo że ten nie potwierdził tego UPC na papierze lub innym trwałym nośniku; a także sposób, w jaki UPC potwierdzał konsumentom zawarcie lub zmiany umów – wysyłał e-mailem linki przekierowujące do dokumentów na stronie internetowej.

UPC zaoferuje rekompensaty

Prezes UOKiK poinformował, że w trakcie postępowania UPC złożyło propozycję zobowiązania i zrekompensowania strat konsumentom, którą Urząd przyjął. Operator zaproponuje różne usługi osobom, które składały reklamacje od 25 grudnia 2014 roku na praktyki, które kwestionował Prezes UOKiK w decyzji:

- osoby, które kontynuują umowę, będą mogły przykładowo: aktywować określoną ofertę telefonii mobilnej świadczonej przez UPC Polska lub podwyższyć parametry dostępu do internetu, albo korzystać ze wskazanego kanału sportowego. Usługi te będą świadczone konsumentom nieodpłatnie na okres dwóch lub trzech okresów rozliczeniowych,

- osoby, które nie są już abonentami spółki, będą mogły otrzymać kilkadziesiąt zł (20 lub 30) albo zawrzeć nową umowę na korzystniejszych warunkach finansowych, które będą obowiązywać przez dwa lub trzy miesiące. 

Urząd podał w komunikacie, że w ciągu trzech miesięcy operator poinformuje konsumentów o tym, jakie korzyści im przysługują i jak mogą z nich skorzystać.

ZOBACZ DECYZJĘ

Zmiany

UOKiK zapewnił w komunikacie, że w efekcie postępowania, UPC zmieni kwestionowane praktyki. "Aby doszło do zawarcia lub zmiany umowy, której warunki ustalono podczas rozmowy telefonicznej konsumenci będą musieli wyraźnie potwierdzić taką chęć po otrzymaniu od spółki potwierdzenia nowych warunków. Klienci w trakcie rozmowy sprzedażowej będą również informowani o możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, a zmiany będą im przedstawiane na trwałym nośniku" - czytamy.

Tomasz Chróstny zwrócił uwagę, że "zawieranie umów przez telefon jest dla wielu osób wygodne, ale niesie za sobą pewne ryzyka. Z uwagi na charakter tego sposobu komunikacji istotnie ograniczona jest możliwość skutecznego przekazania konsumentowi wszystkich niezbędnych informacji". To w ocenie prezesa UOKiK "może się wiązać z ryzykiem celowego lub przypadkowego wprowadzenia abonenta w błąd co do treści zawieranej umowy lub też niewłaściwym zrozumieniem jej warunków".

"Aby możliwość weryfikacji treści umowy nie była fikcją, przedsiębiorca, który proponuje zawieranie umów przez telefon, musi po zakończeniu rozmowy przekazać konsumentowi potwierdzenie jej warunków – na przykład e-mailem lub pocztą tradycyjną" - przypomniał Chróstny.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock